Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Opvoeding en gezin

Schoolkosten

Het is belangrijk dat elk kind onderwijs krijgt. Elke school krijgt daarom jaarlijks geld van de overheid, maar de meeste scholen vragen ook een vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies, of voor extra materialen. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel belangrijk. De school bepaalt zelf hoe hoog de ouderbijdrage is.

Als je een laag inkomen hebt, kun je het beste contact opnemen met de school van je kind. Misschien is er een kortingsregeling mogelijk of kun je gespreid betalen. Kijk op Oudersonderwijs.nl voor meer informatie.

Extra begeleiding en aangepast lesmateriaal

Voor sommige leerlingen kunnen de kosten hoger uitvallen, omdat ze extra ondersteuning en soms ook aangepast lesmateriaal nodig hebben. Deze extra ondersteuning wordt betaald door de school, of door het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de school onder valt.

Naar de middelbare school

Als je kind straks naar de middelbare school gaat, komen er meer kosten bij voor bijvoorbeeld schoolspullen, een computer, de ouderbijdrage, sport en excursies.

 

Keurmerk

Bron: Schoolkosten