In elke fase van het opgroeien van uw kind is er wel eens een moment dat u met een vraag zit. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien bij het CJG terecht.

Bijvoorbeeld:

  • Moet ik me zorgen maken als mijn peuter weinig praat?
  • Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber gezond blijft eten?

CJG in uw buurt

Het CJG is er voor (aanstaande) ouders, verzorgers, andere familieleden, jongeren en professionals. Contact: info@cjgede.nl, tel 0318 74 57 57.

Opvoedtips

Het CJG biedt informatie, advies en hulp bij het opvoeden.

Het CJG organiseert soms inloopspreekuren, groepsbijeenkomsten, activiteiten, cursussen en workshops. Vaak is er ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld een huiskamer waar u met andere ouders kunt praten.

Hulp en ondersteuning

Als u hulp of opvoedingsondersteuning nodig heeft, bekijken de medewerkers van het CJG samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is. Het CJG werkt nauw samen met allerlei organisaties.

Het CJG biedt preventie en lichte ondersteuning. Dit is zogenaamde vrij toegankelijke hulp, hiervoor is geen beschikking of verwijzing nodig.

Wanneer u intensievere en/of specialistische jeugdhulp nodig heeft kunt u terecht bij het Toegangsteam Jeugd van gemeente Ede. Het Toegangsteam Jeugd kan een indicatie afgeven en u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Samenwerkende organisaties

Bij het CJG werken diverse organisaties samen, bijvoorbeeld:

  • jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en GGD)
  • opvoedingsondersteuning
  • jeugdzorg
  • gezinscoaching
  • een schakel met onderwijs (zoals leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk of de zorgadviesteams)
  • maatschappelijk werk

Het kan bij het CJG bij u in de buurt misschien wel in een iets andere samenstelling zijn.

Organisaties

Centrum voor Jeugd en Gezin

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod