Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Opvoeding en gezin

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor kinderen die begeleiding, zorg en aandacht nodig hebben die een gewone school niet kan bieden.

Clusters speciaal onderwijs

Het primair en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een handicap is verdeeld in 4 clusters.

  • Cluster 1: onderwijs aan kinderen die blind of slechtziend zijn.
  • Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden.
  • Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met epilepsie.
  • Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problemen.

Sbo-scholen

Er zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor moeilijk lerende kinderen. Dit is officieel geen speciaal onderwijs, maar regulier onderwijs. Hier zitten kinderen met opvoedingsmoeilijkheden of een leerachterstand, en kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Kinderen op deze scholen mogen langer doen over dezelfde leerstof.

Deze sbo-scholen werken veel samen met gewone scholen.

Overzicht van scholen voor speciaal onderwijs

Een lijst van scholen die speciaal onderwijs bieden in de omgeving van Ede vindt u onder de kop Organisaties.