Soms is het niet mogelijk dat een kind thuis blijft wonen. Uw kind kan dan (tijdelijk) terecht in een pleeggezin, een jeugdzorginstelling of een instelling voor gehandicaptenzorg. Er zijn verschillende woonmogelijkheden waar uw kind korte of langere tijd kan verblijven. Dit is meestal een vorm van jeugdhulp met verblijf.

Pleeggezin

In een pleeggezin woont een kind voor kortere of langere tijd bij pleegouders. Pleegouders zijn mensen die een kind in huis opnemen dat niet thuis kan wonen. Soms is de pleegzorg maar voor een korte periode nodig. Maar het kan ook langer duren. Het kan ook dat een kind in deeltijdpleegzorg woont. Het gaat dan bijvoorbeeld alleen in de weekenden en vakanties naar het pleeggezin.

Leef- of behandelgroep

In een leef- of behandelgroep bij een jeugdzorginstelling krijgen de kinderen en jongeren 24-uur per dag begeleiding en ondersteuning. In deze stabiele omgeving kunnen ze tot rust komen en zich ontwikkelen.

Wanneer de situatie is verbeterd wordt er gekeken of het kind weer naar huis kan of kan doorstromen naar een andere woonvorm. Het is ook mogelijk dat uw kind deels in de instelling woont en deels thuis.

Gezinshuis

Een gezinshuis is een woonvorm die zoveel mogelijk lijkt op een echt gezin. Gezinshuizen zijn kleinschalig en hebben een huiselijke sfeer. Er zijn twee gezinsouders, vaak een echtpaar, en er wonen meestal 3 tot 6 kinderen in het gezinshuis. Dit biedt een stabiele omgeving met veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Kortdurende opvang

Misschien zoekt u een plek waar uw kind enkele weken of maanden kan wonen. Bijvoorbeeld als uw kind wacht op een plek in een instelling. Er zijn gehandicapteninstellingen die hiervoor kortdurende opvang bieden. Soms heet dit een kortverblijfhuis. Hier is professionele zorg en begeleiding aanwezig. Uw kind woont er en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft.

Crisisopvang

Kunt u de zorg voor uw kind thuis niet meer aan en is er snel een oplossing nodig? Dan kan uw kind terecht in de crisisopvang. Uw kind gaat dan een tijdje in een crisispleeggezin of in een instelling wonen. Dit kan ook een kortverblijfhuis zijn. Meestal duurt de crisisopvang 2 tot 6 weken.

Neem hiervoor contact op met het CJG of uw huisarts. Zij kunnen u doorverwijzen naar crisisopvang.

Hulpaanbod

Jeugdhulp met verblijf

(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (SG LVG)

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een...

(Besloten) wonen met intensieve behandeling

Pluryn is er voor kinderen en jongeren met ernstige problemen, die...

Wonen voor jongeren in leefgroepen

De kinderen en jongeren met een licht verstandelijke, lichamelijke...

Gezinshuizen

Verblijf in Gezinshuizen

Verblijf in een gezinshuis in Jeugddorp De Glind is er voor...

(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (J-SGLVG)

Pluryn biedt hulp aan kinderen en jongeren met een verstandelijke...

(Besloten) wonen met intensieve behandeling

Pluryn is er voor kinderen en jongeren met ernstige problemen, die...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Ambulante Spoedhulp voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien en zich te...

Crisisopvang

Crisis/observatie afdeling voor mensen met een verstandelijke...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Leefgroep of behandelgroep voor kinderen en jongeren

(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (J SGLVG)

Pluryn biedt hulp aan kinderen en jongeren met een verstandelijke...

(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (J-SGLVG)

Pluryn biedt hulp aan kinderen en jongeren met een verstandelijke...

(Besloten) wonen met intensieve behandeling

Pluryn is er voor kinderen en jongeren met ernstige problemen, die...

Organisaties

Gezinshuis

De Schutse - Gezinshuis Lunteren

 0318-48 60 81 deschutse.nuEdeseweg 16741CPLunteren

Gezinshuis.com

 0342-45 02 53 gezinshuis.comOude Kerkweg 1006717JSEde

Leger des Heils - Hulpaanbod voor jeugdigen met...

 088-09 01 810 legerdesheils.nlPallietergaarde 157329HBApeldoorn

Jeugdhulpinstelling met woonvorm

De Schutse - Gezinshuis Lunteren

 0318-48 60 81 deschutse.nuEdeseweg 16741CPLunteren

Entrea Lindenhout: Regio Food Valley

 088-35 62 001 entrealindenhout.nlStationsweg 656711PLEde

Jeugdbescherming Gelderland - Regio Midden

 088-71 21 212 jbgld.nlOude Bennekomseweg 36717LMEde

Jeugdhulpinstelling

Entrea Lindenhout: Regio Food Valley

 088-35 62 001 entrealindenhout.nlStationsweg 656711PLEde

Jeugdbescherming Gelderland - Regio Midden

 088-71 21 212 jbgld.nlOude Bennekomseweg 36717LMEde

TiCuro

 06-23 34 49 98 ticuro.nlHazenhoeve 976721LABennekom

Gehandicaptenzorg

Careander - Bergveste

 0318-61 77 77 careander.nlWillem Pijperlaan 16711EPEde

Careander - Slunterhof

 0318-62 07 55 careander.nlWeerdestein 3756714CREde

Careander - De Bongerd Studio's en Appartementen

 0318-21 00 10 careander.nlSchaepmanstraat 26741WTLunteren

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod