Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Opvoeding en gezin

Vormen van kinderopvang

Mogelijkheden en regelingen voor kinderopvang op een rij:

Kinderdagverblijf & peuteropvang

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf voor dagopvang. Sommige kinderdagverblijven bieden ook opvang in de avond of in het weekend aan.

Er bestaat ook aparte peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bijvoorbeeld een peuterspeelzaal of een peutergroep op het kinderdagverblijf.

Voorschoolse educatie (vve)

Voorschoolse educatie is extra onderwijs voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Bij de voorschoolse educatie leren kinderen al spelend de Nederlandse taal en andere dingen die ze nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Ze krijgen dit op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Het consultatiebureau bepaalt of uw kind voorschoolse educatie nodig heeft. Als dat zo is, krijgt uw kind een vve-indicatie. Meestal betaalt de gemeente dan mee aan de extra opvang. In iedere gemeente gelden hiervoor andere voorwaarden. U kunt op de website van uw gemeente nakijken hoe het geregeld is.

Meedoen aan de voorschoolse educatie is niet verplicht, ook al krijgt uw kind een vve-indicatie. Ook kinderen zonder indicatie kunnen meedoen, maar dan betaalt de gemeente niet mee.

Gastouderopvang

Een gastouder vangt kinderen op bij de gastouder thuis of bij uzelf thuis. Dit kan handig zijn als u onregelmatige werktijden heeft. Een gastouder kan meerdere kinderen tegelijkertijd opvangen.

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd kunt u buitenschoolse opvang krijgen (BSO). Dit regelt u samen met de school.

Overblijven

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Dit heet ook wel tussenschoolse opvang (TSO). De school organiseert dit. U betaalt er een bijdrage voor.

Speciale opvang

Voor kinderen met een beperking is speciale opvang mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang, gastouderopvang of de buitenschoolse opvang gaat, komt u als werkende of studerende ouder misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als de kinderopvang aan alle kwaliteitseisen voldoet en bij de overheid geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kunt u nagaan via de website van de Belastingdienst. U kunt de toeslag online aanvragen via Mijn Toeslagen.

Ouderschapsverlof

Om uw werk beter te kunnen combineren met de zorg en opvang van uw kind, kunt u ook tijdelijk minder gaan werken. Ouderschapsverlof maakt dit mogelijk.