Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

Valleihopper

Heeft u vanwege een beperking speciaal taxivervoer nodig en kunt u niet op een andere manier reizen? Dan kunt u misschien korting krijgen op de Valleihopper, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de Valleihopper kunt u van deur tot deur reizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met loket Wmo.

De gemeente bekijkt samen met u wat u aan vervoer nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. Als blijkt dat speciaal taxivervoer de enige oplossing voor u is, dan kunt u korting krijgen. Meestal krijgt u de korting via een speciale taxipas.

Het is gangbaar dat u met de Valleihopper samen met anderen reist. De taxi haalt dan verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming. Maar het kan ook, dat u in aanmerking komt voor individueel vervoer, als u om medische redenen niet samen met anderen kunt reizen. De gemeente bepaalt dit, afhankelijk van uw situatie.

Ook zonder kortingspas kunt u gebruik maken van de Valleihopper. U betaalt dan het normale tarief .

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones of meer dan 25 kilometer vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u bekijken of u hier recht op heeft.

Hulpaanbod

Rolstoeltaxi

Zorgvervoer

Wij bieden zorgvervoer op maat aan iedereen die dat nodig heeft....

Organisaties

Valys

Regiotaxi of deeltaxi

Noot Personenvervoer

 0318-62 35 00 noot.nlHoraplantsoen 26717LTEde

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod