Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentelijke belastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingtarieven kijk dan op de website van MijnOverheid. Daar staan in de verordeningen de afgesproken tarieven.

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente kijkt hiervoor naar uw vermogen, inkomen en uitgaven.

Een betalingsregeling of kwijtschelding vraagt u zelf aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u hier recht op heeft.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod