Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage aan de kosten van de opvoeding van een kind. U krijgt voor elk kind jonger dan 18 jaar kinderbijslag. Dit is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Kinderbijslag aanvragen

U kunt kinderbijslag aanvragen via de website van de Sociale verzekeringsbank (Svb).

Dubbele kinderbijslag

Als u hoge kosten heeft voor de verzorging van uw kind, kunt u daarvoor misschien dubbele kinderbijslag krijgen. Dit kan in een aantal gevallen:

  • uw kind woont thuis en heeft intensieve zorg nodig
  • uw kind woont ergens anders door een handicap of ziekte, of om onderwijs te volgen

Hiervoor gelden wel voorwaarden. Op de website van de Svb kunt u meer lezen over dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen en uitwonende kinderen.

Extra kinderbijslag

Bovenop de dubbele kinderbijslag kunt u misschien een extra (eenmalig) bedrag aan kinderbijslag krijgen. U komt in aanmerking als u voldoet aan al deze voorwaarden:

  • u heeft het hele kalenderjaar dubbele kinderbijslag gehad, omdat uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft;
  • u bent alleenstaande ouder, óf u of uw partner heeft weinig tot geen inkomen.

Deze extra kinderbijslag bestaat uit een vast bedrag per huishouden. Het maakt dus niet uit of u één zorgintensief kind heeft of meerdere. Het bedrag wordt één keer per jaar in één keer uitgekeerd. Meer over de voorwaarden en de hoogte van het bedrag vindt u op de website van de Svb.