Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Tegemoetkomingen

Mensen die ergens extra kosten voor moeten maken, kunnen recht hebben op een tegemoetkoming.

Wat is een tegemoetkoming?

Een tegemoetkoming is een bedrag dat u ontvangt ter compensatie voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld ziektekosten of schoolkosten.

Tegemoetkoming zorgkosten

De tegemoetkoming specifieke zorgkosten krijgt u van de Belastingdienst. U krijgt deze automatisch als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt voor mensen met een laag inkomen die veel zorgkosten hebben afgetrokken van de belasting. U leest er meer over op de website van de Belastingdienst.

Gemeente Ede heeft een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Deze zorgverzekering is ook geschikt als u hoge zorgkosten heeft. Heeft u extra hoge zorgkosten? Neem dan contact op met gemeente Ede om te kijken of er mogelijkheden zijn om ondersteuning te krijgen. Wij kijken of er maatwerk mogelijk is. Uw inkomen moet dan wel liggen onder 150% van het sociaal minimum.

Tegemoetkoming scholieren

Meerderjarige scholieren kunnen een tegemoetkoming krijgen uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). De tegemoetkoming is een vergoeding voor schoolkosten, zoals de kosten van boeken, vervoerskosten en lesgeld. Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van het gezamenlijke inkomen van de ouders. De vergoeding is voor scholieren in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar, die les volgen aan het:

  • voortgezet onderwijs;
  • volwassenenonderwijs;
  • voortgezet speciaal onderwijs.

De tegemoetkoming voor scholieren vraagt u aan bij DUO.

Scholieren boven de 18 met een beperking kunnen eventueel ook gebruik maken van de individuele studietoeslag.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een jaarlijks geldbedrag voor de kosten die arbeidsongeschikten hebben vanwege hun ziekte of beperking. U krijgt de tegemoetkoming automatisch van het UWV als u:

  • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Meer informatie vindt u bij het UWV.

Bijzondere bijstand

In sommige gevallen is ook een tegemoetkoming van de gemeente mogelijk, in de vorm van bijzondere bijstand. Dit geldt alleen voor mensen met een laag inkomen. U kunt ook eens kijken wat voor andere regelingen en voorzieningen er in uw gemeente zijn voor mensen met een laag inkomen.

Zie ook