Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Redenen die leiden tot ontslag

Er zijn bepaalde redenen waarom uw werkgever u wel of niet mag ontslaan.

Geldige ontslagredenen

Uw werkgever kan u om de volgende redenen ontslaan.

 • Bij een reorganisatie, verhuizing, sluiting van het bedrijf of andere bedrijfseconomische redenen.
 • Als u niet functioneert of niet geschikt bent voor uw werk. Uw werkgever heeft u dit al verschillende keren in een beoordelings- of functioneringsgesprek gemeld en u de tijd gegeven beter te gaan functioneren.
 • Bij een onherstelbaar conflict tussen u en uw werkgever.
 • Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent.
 • Als u beiden instemt met het ontslag.
 • Als u gewetensbezwaren heeft tegen bepaalde werkzaamheden en uw werkgever u geen ander werk kan bieden.
 • Als uw gedrag daartoe aanleiding geeft: dit is het geval bij diefstal, fraude, mishandeling, bedreiging, dronkenschap op het werk, grove belediging of seksuele intimidatie.

Ongeldige ontslagredenen

Uw werkgever mag u niet ontslaan in (onder meer) de volgende gevallen:

 • In de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent (op enkele uitzonderingen na).
 • U bent zwanger of met zwangerschapsverlof. Of u wilt ouderschapsverlof opnemen.
 • Op grond van leeftijd, geslacht, handicap, godsdienst, ras, enzovoort.
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad.
 • Als de reden is dat u lid bent van een vakbond of een politieke organisatie.
 • Als de reden is dat het bedrijf wordt overgenomen.
 • Als de reden is dat u niet op zondag wilt werken.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie over geldige en ongeldige ontslagredenen.

Voorwaarden ontslag op staande voet

Wordt u op staande voet ontslagen, dan kan dat alleen onder de volgende voorwaarden.

 • Er is een dringende reden om u te ontslaan in de zin van een ernstig verwijtbare gedraging. Denk aan werkweigering, diefstal, verduistering, enzovoort.
 • U krijgt de dringende reden meegedeeld.
 • Het ontslag op staande voet wordt u 'onverwijld' gegeven. Dat wil zeggen: direct na het incident of direct nadat de werkgever onderzoek heeft gedaan of uw gedrag ernstig verwijtbaar genoeg is.

Kijk op de website van het Juridisch Loket voor meer informatie over wat u moet doen wanneer u op staande voet wordt ontslagen.

Uitzonderingen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Uw werkgever mag u niet ontslaan binnen de eerste 2 jaar van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Als uw werkgever al voordat u ziek werd een ontslagaanvraag naar UWV heeft gestuurd.
 • Als u volgens UWV niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie. Dus als u passend werk weigert of geen scholing wilt volgen.
 • Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid of ziekte kan de werkgever bij UWV een ontslagvergunning vragen.
 • Als u regelmatig ziek bent en uw ziekte het werk van uw collega's of het productieproces ernstig verstoort.