Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Tips en adviezen als u ontslagen wordt

Krijgt u ontslag, of dreigt u dit te krijgen? Ga niet meteen akkoord, blijf uw werk goed doen en schakel rechtshulp in. Gaat het ontslag toch door? Misschien heeft u recht op een transitievergoeding, WW-uitkering en verschillende toeslagen.

Blijf uw werk goed doen

Krijgt u ontslag, dan kunt u daar behoorlijk door van slag raken. Het ontslag kan allerlei gevoelens bij u oproepen, variërend van boosheid tot verdriet.

Die gevoelens kunnen u dwars komen te zitten tijdens het werk. Terwijl u vaak niet meteen weg bent als u te horen hebt gekregen dat u wordt ontslagen. Probeer uw aandacht dus bij uw werk te houden en uw werk zo goed mogelijk te blijven doen. Zo geeft u uw werkgever geen extra redenen om u te ontslaan.

Ga niet direct akkoord

Als uw werkgever voorstelt om u te ontslaan, teken dan niet meteen dit ontslagvoorstel. U kunt zeggen dat u er eerst over na wilt denken.

Zo heeft u de tijd om eventueel advies te vragen bij uw vakbond, de ondernemingsraad, uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. Bent u het niet eens met uw ontslag, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.

Belangrijke documenten verzamelen

Verzamel en bewaar alle documenten die belangrijk kunnen zijn voor uw ontslag, zoals:

  • uw arbeidscontract;
  • het sociaal plan; hierin staan afspraken over de gevolgen van een reorganisatie voor u als werknemer. U leest er meer over op Werkwacht.nl.
  • de ontslagbrief van uw werkgever;
  • verslagen van functioneringsgesprekken en alle andere documenten waaruit blijkt hoe u gefunctioneerd heeft.

Heeft u mondeling ontslag gekregen? Vraag dan om een schriftelijke versie.

Juridisch advies

Als u bezwaar wilt maken tegen uw ontslag, moet u een schriftelijke reactie opstellen.

Het is verstandig om uw schriftelijke bezwaar door een deskundige te laten controleren. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u die inschakelen. U kunt misschien ook terecht bij uw vakbond, het Juridisch Loket of een advocaat.

Meer over juridische hulp.

Transitievergoeding

Bent u meer dan 2 jaar in dienst? Dan krijgt u een transitievergoeding als u wordt ontslagen. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan scholing voor een nieuwe baan. Hoe hoog de transitievergoeding is, hangt af van:

  • het aantal jaren dat u in dienst bent, per half jaar
  • uw maandsalaris

Op mijnwerkenzekerheid.nl kunt u berekenen hoe hoog een transitievergoeding in uw situatie ongeveer uitvalt.

WW-uitkering aanvragen

Zodra u weet dat u wordt ontslagen, kunt u zich als werkzoekende aanmelden bij het UWV. U kunt daar informeren of u in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering (WW).

Toeslagen

Daalt uw inkomen? Dan kunt u nagaan of u misschien in aanmerking komt voor toeslagen, zoals huurtoeslag, woonkostentoeslag en zorgtoeslag.

Solliciteren

Meer lezen over solliciteren.

Scholing

U kunt zich laten bijscholen of omscholen om het vinden van een nieuwe baan gemakkelijker te maken.

Meer weten: checklist bij werkloos worden

Wilt u meer weten over wat u allemaal moet regelen als u binnenkort werkloos wordt? Gebruik de checklist op de website van de Rijksoverheid om hier een persoonlijk overzicht van te krijgen.