Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland. Het telefoonnummer van SEZ is 0900 - 99 555 99. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

Als het nodig is, is er binnen drie uur een hulpverlener aanwezig om te helpen. Samen wordt er een oplossing bedacht. Er kan ook direct extra hulp worden ingeschakeld, mocht dat nodig zijn .

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisisopvang

Crisis/observatie afdeling voor mensen met een verstandelijke...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Vrouwenopvang

Opvang: 24 uurs-opvang in een opvanghuis

Moviera biedt opvang op verschillende plaatsen in Gelderland,...

Opvang: 24 uurs-opvang in een opvanghuis

Moviera biedt opvang op verschillende plaatsen in Gelderland,...

Opvang: 24 uurs-opvang in een opvanghuis

Hera biedt opvang op verschillende plaatsen in Gelderland,...

Organisaties

Crisisopvang

Johanniter Opvang - Johanniter Crisisopvang

 0318-41 95 19 johanniteropvang.nlLeeghwaterstraat 76717CXEde

Huisartsenpraktijk Hulsbergen Harskamp

 0318-45 61 41 huisartsenharskamp.praktijkinfo.nlEdeseweg 1416732DBHarskamp

Huisartsenpraktijk Moret

 0318-59 12 00Eikenzoom 96731BHOtterlo

Huisarts A.M. de Wit

 0318-65 28 64 dewit.praktijkinfo.nlStakenberg 876718DGEde

Vergelijk hulpaanbod