Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Bij begeleid wonen woont u zo zelfstandig mogelijk, maar krijgt u wel hulp van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.

Hulp van een begeleider

De begeleiders komen regelmatig bij u langs en helpen u om uw woning en uw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat u uw huis regelmatig schoonmaakt en zetten samen met u uw uitgaven op een rijtje. Ook kunnen ze u helpen om werk te vinden of uw vrije tijd op een goede manier in te vullen.

De begeleiders zijn er niet voor behandeling of therapie. Dat kunt u regelen via de huisarts. Er zijn 2 manieren om woonbegeleiding te krijgen:

  • in uw eigen huis (ambulante begeleiding)
  • in een speciaal daarvoor bedoelde woning (begeleid wonen, bijv. bij een instelling of in een woonproject)

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding is woonbegeleiding in uw eigen huis. Wilt u graag woonbegeleiding en woont u verder zelfstandig, dan kunt u zoeken naar aanbod onder de noemer ambulante woonbegeleiding.

Woning voor begeleid wonen huren

Begeleid wonen houdt in dat iemand de woonruimte huurt bij een zorginstelling of in een woonproject. Dit kan bijvoorbeeld een woning zijn die gedeeld is met anderen. Of een zelfstandige woning op het terrein van een instelling.

Zoekt u een nieuwe woonplek met begeleiding, dan kunt u dus zoeken naar een project voor begeleid wonen.

Veel of weinig begeleiding

Bij begeleid wonen kan er veel begeleiding zijn, van 24 uur per dag tot een paar uur per week. Het is maar net wat bij uw situatie past.

Als iemand veel toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf, dan is beschermd wonen misschien een oplossing.

Hoe regel ik het?

Begeleid wonen en ambulante woonbegeleiding regelt u via de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt contact opnemen met loket Wmo voor meer informatie.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving. Of met hulp van een cliëntondersteuner. Weet u al op welke locatie u wilt wonen, dan kunt u ook deze organisatie vragen om u te helpen bij de aanvraag.

Begeleid wonen als Wlz-zorg

Wonen met (intensieve) begeleiding maakt ook deel uit van een aantal zorgprofielen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit komt voor als iemand langdurig, 24-uur per dag intensieve zorg nodig heeft en daarvoor naar een instelling verhuist. Bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm die hoort bij een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Een indicatie voor Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

ADL-assistentie

Voor mensen met een lichamelijke beperking die hun leven en huishouding goed op orde hebben, maar wel dagelijks praktische hulp nodig hebben aan huis, is er een speciale woonvorm: de Fokuswoning met ADL-assistentie. In een Fokuswoning is 24 uur per dag hulp op afroep beschikbaar. U moet dan wel in staat zijn om sociaal gezien zelfstandig te wonen en zelf assistentie op te roepen.

Hulpaanbod

Begeleid wonen

beschut werk

Zinvolle dagbesteding op een mooie locatie

24 uurs voorziening

begeleiding en verzorging WLZ en WMO en PGB

Zelfstandig wonen met ondersteuning

Ondersteuning vindt plaats op basis van de zorgvraag.

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante begeleiding

U krijgt begeleiding bij u thuis of in een woning die RIBW AVV...

Ambulante begeleiding

U krijgt begeleiding bij u thuis of in een woning die RIBW AVV...

Ambulante begeleiding

U krijgt begeleiding bij u thuis of in een woning die RIBW AVV...

Organisaties

Instelling voor begeleid wonen

Johanniter Opvang - Soloplus

 0318-41 95 19 johanniteropvang.nlLeeghwaterstraat 56717CXEde

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Regiokantoor Ede

 0318-64 34 41 ribwavv.nlKlein Haversteeg 26717GZEde

De Schutse - Gezinshuis Lunteren

 0318-48 60 81 deschutse.nuEdeseweg 16741CPLunteren

Woonvorm voor mensen met een psychische beperking

Boriz

 026-84 41 43 boriz.nuKerkstraat 206883HTVelp Gld

AB Het Spectrum

 033-88 84 532 abhetspectrum.nlNijverheidsweg-Noord 1233812PLAmersfoort

Ensõ-zorg

 085-48 57 150 enso-zorg.nlWeverstraat 166811ELArnhem

Vergelijk hulpaanbod