Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zorgen voor een ander

Beschermingsbewind

Als iemand niet in staat is om zijn eigen financiën te regelen, kan een bewindvoerder dit overnemen. Als er ook hulp nodig is bij het regelen van andere zaken, zoals de zorg, kan een mentor helpen. Een curator regelt zowel de zorg als de financiën.

Voor wie?

Meestal gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis, een verslavingsprobleem of een gezondheidsprobleem zoals dementie. Bewindvoering voor kwetsbare groepen heet ook wel 'beschermingsbewindvoering'.

Maar bewindvoering kan ook zijn voor mensen die in de schuldsanering terecht zijn gekomen. Dan gaat het om WSNP-bewind.

Waarom?

Het gebeurt dat anderen misbruik maken van de situatie van een kwetsbaar persoon. Om dat te voorkomen, kan de kantonrechter iemand aanstellen die de belangen behartigt van die persoon.

De bewindvoerder

Een bewindvoerder kan iemand zijn uit de directe omgeving van de persoon. Maar het kan ook een instelling zijn. Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan.

De aanvraag voor bewindvoering moet worden ingediend bij de kantonrechter. Aan het einde van elk jaar legt de bewindvoerder verantwoording af bij de kantonrechter.

De mentor

Het mentorschap is bedoeld om persoonlijke zaken als verzorging, verpleging en behandeling voor iemand te regelen. Een mentor voert dus niet het financiële of zakelijke beheer. Een mentor is er ook om te ondersteunen bij het maken van beslissingen. Het doel is om iemand zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. Kan dat niet, dan maakt de mentor de keus. Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering.

De curator

Curatele is een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Een curator regelt niet alleen de financiële zaken, maar ook de persoonlijke zaken van een volwassene die dat zelf niet kan. Een curator is vaak een familielid, maar kan ook bij een organisatie werken. U kunt zelf een curator voordragen.

Handelingsonbekwaam

Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam. Dat betekent dat diegene nog maar weinig zelf kan beslissen of regelen. Voor alle 'rechtshandelingen' is toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor kopen, huren, lenen of het tekenen van een contract.

Zie ook