Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Leger des Heils

Afbeelding bij de organisatie

088-09 01 810Pallietergaarde 157329HB ApeldoornGecontroleerd: april 2020

Leger des Heils - Hulpaanbod voor jeugdigen met een complexe hulpvraag

Maatschappelijk werk | Jeugdhulpverlening | Pedagogische hulpverlening | Residentiële jeugdhulp | Welzijnswerk

Hulpaanbod voor jeugdigen met een complexe hulpvraag

JongLeren is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze cliënten hulp op maat bieden. Tevens wordt er gekeken naar het (pedagogisch) milieu van de jeugdigen bijvoorbeeld: ouder(s), leraren, trainers, werkgever, etc. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Hierbij is aansluiting op – en inbedding in – het netwerk essentieel.

https://www.legerdesheils.nl/gelderland/jongleren

Behandeling op maat

JongLeren omvat vele soorten hulpverlening. We hebben diverse verblijfscomponenten, (ambulante) ondersteuning, gezinshuizen, training en behandeling, vormen van toezicht en ook vrije tijdsbesteding en werk. Door de brede samenstelling kan op basis van de behoeften van het kind of de jongere flexibel en op maat een traject ingezet worden. Hierbij kunnen de verschillende vormen van hulp gelijktijdig of achtereenvolgend worden ingezet. We kijken niet alleen naar de jeugdige, maar ook naar de omgeving. Hiermee willen wi het kind of de jeugdige een zo solide mogelijke basis geven om mee verder te gaan, tijdens en na de geboden hulpverlening.

Kijk voor de volledige omschrijving van Mentorhuis; Leefgroep, Woonstart voor gezinnen, MOJ, 10 voor Toekomst en Pleegzorg bij de desbetreffende  productomschrijving

 

Opvang voor dak- en thuisloze jongeren in Apeldoorn van 16 tot 23 jaar

Maatschappelijke Opvang voor Jongeren (MOJ)Opvang voor dak- en thuisloze jongeren in Apeldoorn van 16 tot 23 jaar De maatschappelijke opvang voor jongeren in Apeldoorn is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, maar wel binding hebben met... Lees meer

Bezoekadres

Jeugd & OpvoedhulpPallietergaarde 15 7329HB ApeldoornRoute

Postadres

Warenargaarde 27329BJ Apeldoorn

Contact

KCC Klant Contact Centrum

088-09 01 810