Algemene informatie

Pluryn, locatie Het Hietveld ondersteunt mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking en complexe gedragsproblematiek. Het Hietveld heeft locaties in Beekbergen, Loenen en Apeldoorn

Contactinformatie

Het Hietveld 088-77 92 000 088-77 95 000Stoppelbergweg 107361TE Beekbergen www.pluryn.nl www.pluryn.nlLaatste controle: januari 2021

Plan route

Postadres
Postbus 506500AB Nijmegen

Openingstijden

Hulpaanbod

Dagbesteding – (Groeps)begeleid werken bij bedrijven en instellingen

De volwassen medewerkers met een verstandelijke beperking, lichamelijke handicap, NAH en/of complexe problemen doen werk dat past bij hun mogelijkheden. Ze ontwikkelen zichzelf, zo veel mogelijk zelfstandig, en doen zoveel mogelijk gewoon mee in de maatschappij. Medewerkers kunnen werken bij...

Dagbesteding bij maatschappelijke ondernemingen

Dagbesteding / dagbehandeling voor (jong)volwassenen (VG/LG) met een verstandelijke beperking, lichamelijke handicap, NAH en/of ernstige gedragsproblemen is vaak onderdeel van een compleet individueel zorgaanbod binnen een orthopedagogisch behandelcentrum met wonen, werken, zorg- &...

Woonondersteuning thuis (ambulante begeleiding)

Doel van ambulante woonondersteuning /-training is ervoor zorgen dat jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), lichamelijke beperking, NAH, reclasseringsachtergrond, chronische gezondheidsproblemen en / of complexe gedragsproblemen zo zelfstandig mogelijk kunnen...

Wonen voor jongeren in leefgroepen

De kinderen en jongeren met een licht verstandelijke, lichamelijke beperking en/of complexe gedrags- / gezondheidsproblemen bereiden zich bij Pluryn voor op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermde omgeving en een maximale deelname aan de samenleving. De jongeren krijgen 24-uurs zorg...

Dagbesteding in activiteitencentra

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke handicap en/of NAH, kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperking (EMB) of ernstig verstandelijk gehandicapt en ernstige gedragsproblemen (SGEVG) vanaf 18 die een beschermde omgeving nodig hebben, kunnen terecht...

Wonen met begeleiding en verzorging (VG)

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (VG) en/of complexe gedragsproblematiek kunnen bij Pluryn terecht voor begeleid wonen, persoonlijke begeleiding, woontraining en verzorging. Het doel van de zorg voor (jong)volwassenen met een handicap en/of complexe zorgvragen is...

(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (SG LVG)

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een complexe gedragsstoornis wonen bij Pluryn binnen een driemilieusvoorziening met een overzichtelijk, beschermd, voorspelbaar en structurerend woon-, leef-, en zorgklimaat. Als nodig is, ook met arbeidsintegratie, hulpverlening,...

Arbeidsintegratie en voorbereiden en vinden van (betaald) werk

Gehandicapte mensen (LVG, LG of VG) en/of mensen met ernstige gedragsproblemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij PlurynWerkt veel (behandel)mogelijkheden om hen snel naar werk te begeleiden. Variërend van praktijk / speciaal onderwijs, AKA-opleidingen, leerwerktrajecten,...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod