Transpersoonlijk Psychotherapie & Maatschappelijk werk

Logo van Transpersoonlijk Psychotherapie & Maatschappelijk werk

Algemene informatie

Professioneel aanbod in Transpersoonlijk Psychotherapeutische begeleiding, ELW (Emotioneel Lichaams-Werk), Maatschappelijk Werk en/of bemiddeling, evenals persoonlijk advies en therapeutische trajecten.

Op verschillende locaties zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u bereikbaar.

Zonder wachtlijsten wordt u na aanmelding (bijvoorbeeld telefonisch: 06-222.49.369, via email: werkinovervloed@gmail.com) binnen 24 uur benaderd voor een kennismaking.

U kunt dan onmiddellijk aan de slag met ervaren en inlevende beroepskracht.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om \"op locatie\" van onze dienstverlening gebruik te maken, door werkruimte in Zwolle, Groningen en den Bosch.

Contactinformatie

 06-22 24 93 69 (mobiel)Laatste controle: mei 2020

Postadres
Gein 578032BC Zwolle

Hulpaanbod

Activerende en ondersteunende begeleiding

De werkvormen zijn per individu verschillend en kunnen naast gesprekken ook bestaan uit: - ademhalingstechnieken, - imaginatie (de kracht van verbeelding), - bio-energetica (de taal van het lichaam), - creatieve werkvormen (tekenen, muziek e.d)

Psychosociale dienstverlening

-Transpersoonlijke psychotherapeutische begeleiding -Maatschappelijk werk interventies -Emotioneel Lichaamswerk (ELW)

Psychosociale dienstverlening

Adequate en toegespitste psychosociale begeleiding wordt door ons geboden aan personen, gezinnen of anders samengestelde partijen, die (tijdelijk) in moeilijke omstandigheden verkeren. Dit is een inzichtbiedende begeleidingsvorm en wordt direct gekoppeld aan de motivatie van de vragende en vooral zijn/haar tempo.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:
Vergelijk hulpaanbod