Hulpaanbod van: Liane van Etten Advocaat

Verlenen rechtshulp

Contactinformatie

 026-30 30 150Eusebiusbuitensingel 76828HT Arnhem jlmadvocaten.nl

Plan route

Meer informatie

Specialisaties
  • arbeid
  • uitkeringen
  • Wmo
  • huurrecht
Doelgroep-toelichting

De advocaten van JLM-advocaten (Jan Hein van Rijswijck, Liane van Etten en Mieke van Willigen) werkten voorheen bij Advokatenkollektief Sloetraat in Arnhem.
De doelgroepen en onze uitgangspunten zijn nooit veranderd. Nog altijd staan we de on- en minvermogenden bij, mensen die behoren tot de sociaal-economische zwakke groepen in de samenleving. Dit betekent overigens niet dat onze advocaten alleen maar rechtshulp verlenen aan mensen die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen. Behalve de inkomensgrens is ook de aard van de zaak van belang. Ons kantoor in Arnhem heeft de keuze gemaakt om in zaken steeds te kiezen voor de zwakkere partij. Onze advocaten staan daarom bijvoorbeeld alleen werknemers bij en geen werkgevers, alleen huurders en geen verhuurders. Onze advocaten staan ook geen overheden of bedrijven bij.

Voorwaarden afname/deelname

n.v.t.

Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen om een afspraak te maken met een van onze advocaten

Vorm van juridische dienstverlening
  • Reguliere juridische dienstverlening
Door wie?

Liane van Etten, Jan Hein van Rijswijck, Mieke van Willigen

Werkwijze

n.v.t.

Kosten

Afhankelijk van de vraag of uw fiscale inkomen onder een bepaalde norm zit kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. In de praktijk betekent dit dat de overheid aan de advocaat een vergoeding betaalt, waarbij de cliënt een eigen bijdrage krijgt opgelegd. De eigen bijdrage varieert in hoogte afhankelijk van het inkomen. Als de cliënt een vermogen heeft hoger dan de vastgestelde norm komt hij of zij niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De normen voor gefinancierde rechtshulp (hoogte fiscaal inkomen en vermogen) worden elk half jaar bijgesteld. U kunt de website raadplegen van de Raad voor Rechtsbijstand om te berekenen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kijk op www.rvr.org.

De advocaat vraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt vervolgens of iemand in aanmerking komt voor een toevoeging en tevens de hoogte van de eigen bijdrage. Na afloop van de zaak kunnen wij de toevoeging declareren en wordt een vergoeding vastgesteld.

Naast de eigen bijdrage dient de cliënt tevens eventuele kosten van bijvoorbeeld griffierecht, leges, of het opvragen van medische informatie te voldoen.

Voor de vergoeding van de eigen bijdrage en overige kosten sturen wij een nota naar de cliënt. Eventueel kan de cliënt bijzondere bijstand aanvragen bij de Dienst Sociale Zaken van de gemeente van zijn of haar woonplaats voor vergoeding van deze kosten.

Indien een cliënt niet in aanmerking komt voor een toevoeging maken wij tijdens ons eerste kennismaking afspraken over het uurtarief van onze werkzaamheden. Ons uurtarief is afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak.

Soms kunnen de kosten worden vergoed door een rechtsbijstandsverzekering.

Eigen bijdrage

ja

Wanneer (deels) vergoed?

afhankelijk van situatie

Kortingsmogelijkheden

afhankelijk van situatie

Klachtenprocedure en hoe te melden

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over één van onze advocaten. In dat geval kunt u een beroep doen op de geschillencommissie advocatuur te Den Haag. U kunt bij ons secretariaat hierover informatie opvragen of kijken op www.geschillencommissie.nl.

Ons kantoor heeft tevens een interne klachtenregeling. De tekst hiervan kunt u opvragen bij het secretariaat.

Daarnaast kunt u uw problemen ook voorleggen aan de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem. Voor nadere informatie hierover kunt u eveneens bij ons secretariaat terecht of kijken op www.advocatenorde.nl.

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 76828HT Arnhem026-30 30 150
Toelichting

Heeft u vragen dan kunt u JLM-advocaten bellen (026-3030150). Op dinsdagavond is er tussen 17.00 uur en 18.30 een inloopspreekuur voor vragen over arbeidsrecht, ambtenarenrecht, uitkeringen en huurrecht.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Juridisch advies en juridische hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod