Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

De Hondsberg
Bezoekadres
Hondsberg 55062JT Oisterwijk013-52 32 828

Poliklinische observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling

Hulpaanbod van:  De Hondsberg

Door middel van intensieve observatie en diagnostiek door het multidisciplinaire team, wordt duidelijk wat aan de hand is met de jeugdige. Door middel van exploratieve behandeling werkt het team samen met de jeugdige en zijn ouders intensief aan herstel van functioneren afgestemd op de mogelijkheden van de jeugdige en het gezin.

Soort dagbehandeling
  • Poliklinische observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling
Behandelmethode(s)

‘Wat is er met ons kind aan de hand?’
Bij de jeugdige is niet duidelijk hoe het probleemgedrag is ontstaan, wat precies aan de hand is, wat de jeugdige op dat moment nodig heeft en wat het toekomstperspectief is. De hulpvragen zijn dan ook gericht op het ontstaan van de complexe (gedrags-)problemen, beeldvorming, diagnostiek en (be)handel-, school- en toekomstadvies.

De jeugdige en zijn ouders hebben vaak een lange geschiedenis van hulpverlening en onderwijs achter de rug. Passende beeldvorming en een passende aanpak zijn niet gevonden. Wij zien veel jeugdigen die
(gezins-) systemen ernstig overbelasten en een beroep doen op verschillende, vaak intensieve vormen van ondersteuning en verblijf, met minimaal rendement.

De Hondsberg biedt specialistische observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jeugdigen van 0-18 jaar met een (vermoeden van een) lichte verstandelijke beperking en bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek en/of stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Is de problematiek dermate ernstig of complex dat regionaal beschikbare jeugdhulpverlening onvoldoende in staat is om de problemen op te lossen of te verminderen, dan kan de jeugdige doorverwezen worden naar De Hondsberg.

Specialisme(s)

De polikliniek is voor jeugdigen van alle leeftijden. Vaak loopt bij deze jeugdigen de opvoeding of hulpverlening vast op diverse ontwikkelingsgebieden. Uit de onderzoeken blijkt wat er met de jeugdige aan de hand is. Daarnaast krijgen de jeugdige, ouders en hulpverleners een gericht advies voor de thuis- of schoolsituatie. Afhankelijk van de hulpvraag en de onderzoeksvragen nemen de onderzoeken een of meerdere dagdelen in beslag.

Multidisciplinair team met specialisten
Bij De Hondsberg is veel deskundigheid aanwezig. Wij werken met specialisten uit verschillende vakgebieden die samen een multidisciplinair team vormen. De behandelcoördinator stelt het team samen op basis van de hulpvragen van de jeugdige en ouders. De samenstelling van het team is dus altijd maatwerk.

Specialisten die naast de behandelcoördinator en systeemdeskundige ingezet kunnen worden zijn:

• (AVG-)arts
• diëtist
• EMDR therapeut
• groepsbegeleiding
• GZ-psycholoog
• klinisch geneticus
• leerkracht P.I. School
• logopedist
• neuroloog
• neuropsycholoog
• orthopedagoog (generalist)
• psychiater
• psychodiagnosticus
• psychomotorisch therapeut
• seksuoloog
• sensorisch informatieverwerkingstherapeut
• speltherapeut
• Sterk in Werk (toeleiding naar arbeid)
• verpleegkundig specialist GGZ
• video home trainer

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Zorgverzekeraar
Vaste behandelaar?
  • Ja, er is een vast team
Doelgroepen

Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met een eetstoornis, Kinderen met een leerstoornis, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met overgewicht, Kinderen met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met psychische problemen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters, Peuters

Aanvragen en vervolgprocedure

Neem contact op met het cliëntenbureau. Onze collega's zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 013 - 52 32 826.

Of bel naar het gratis telefonisch spreekuur, dagelijks van 13.00 tot 14.00 uur via telefoonnummer 013 - 52 32 833.
Jeugdigen, ouders en verzorgers, wettelijk vertegenwoordigers, zorgverleners en verwijzers kunnen dagelijks met vragen terecht bij het telefonische spreekuur. Een orthopedagoog denkt met een frisse blik mee en geeft advies op maat, zodat zij in een vastgelopen situatie weer verder kunnen.

Mogelijkheden vervoer
  • Vervoer is op eigen gelegenheid
Bezoekadres
Hondsberg 5 5062JT Oisterwijk013-52 32 828Route

Observatiecentrum De Hondsberg
Hondsberg 5
5062 JT Oisterwijk

Op welke dagen en tijden?

maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Kosten

Neem voor vragen over de kosten contact op met het Clientenbureau, via telefoonnummer 013 - 52 32 826

Eigen bijdrage

Neem voor vragen over de eigen bijdrage contact op met het Clientenbureau, via telefoonnummer 013 - 52 32 826

Niet gevonden wat u zocht?