Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Hulpaanbod van: Pluryn Polikliniek Zutphen

Kinderen en jongeren laten participeren in reguliere of speciale vormen van onderwijs of dagbesteding.

Contactpersoon

Meer informatie

Soort dagbehandeling
  • dagbehandeling oudere jeugd
  • naschoolse dagbehandeling
Behandelmethode(s)

Multidisciplinaire behandeling komt tot stand op basis van een samenhangende visie geïnspireerd vanuit het antroposofische mensbeeld. Het multidisciplinaire team bestaat uit de systeemtherapeut/ouderbegeleider, orthopedagoog/gz-psycholoog, speltherapeut, psychiatrisch pedagogisch hulpverleners en leerkrachten. De behandeling wordt vorm gegeven binnen één therapeutisch behandelklimaat in groepen. Het behandelklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid, duidelijkheid en structuur met betrekking tot activiteiten en omgangsvormen. Er wordt individueel en groepsgewijs gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, specifieke activiteiten, zelfhanteringsprogramma's en trainingen. Ouders en gezinnen worden intensief begeleid door een ouderbegeleider en/of systeemtherapeut met aandacht voor psycho-educatie, opvoedingsvaardigheden, acceptatieproblematiek en gezinspathologie. Psychiatrische diagnostiek en medicamenteuze behandeling vinden plaats onder leiding van een psychiater/arts. Het onderwijs wordt geïntegreerd in de behandeling vormgegeven door leerkrachten vanuit REC 4-onderwijs. Het onderwijs varieert voor alle kinderen en jeugdigen in frequentie en duur op basis van het individuele behandelplan. Op indicatie volgen de kinderen en jongeren als onderdeel van de dagbehandeling aanvullende therapieën zoals spel-/psychotherapie, fysiotherapie en logopedie.

Specialisme(s)

Zie behandelmethode(s)

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Eerstelijns verblijf (Zvw)
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Vaste behandelaar?
  • Ja, er is een vast team: De dagbehandeling heeft een multidisciplinair behandelteam dat bestaat uit: een kinder- en jeugdpsychiater, ouderbegeleiders/systeemtherapeuten, gz-psychologen, psychiatrisch pedagogisch hulpverleners, leerkrachten en verschillende therapeuten.
Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met psychische problemen, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met leerproblemen, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een leerstoornis, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een angststoornis

Doelgroep-toelichting

Kinderen en jongeren tot 23 jaar

Aanvragen en vervolgprocedure

Cliëntservicebureau 088-5477004

Mogelijkheden vervoer
  • Vervoer is op eigen gelegenheid: Naast vervoer op eigen gelegenheid, wordt het vervoer ook geregeld.

Houtwal 16
Zutphen

Op welke dagen en tijden?

ma-vrij

Kosten

Kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de gemeente afspraken dient te hebben gemaakt met Intermetzo.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de werkwijze van de gemeente resp. de zorgverzekeraar

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbehandeling
Vergelijk hulpaanbod