Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Humanitas DMH, locatie ...

Ondersteuning thuis en homerun

Hulpaanbod van:  Humanitas DMH, locatie Ede-Veenendaal

(Jonge) mensen met een licht verstandelijke beperking hebben het vaak moeilijk om hun plek in de steeds complexer wordende maatschappij te vinden. Het niet mee kunnen komen op school of werk, de vatbaarheid voor manipulatie en het onbegrip van de beperking maken hen kwetsbare burgers. Het is een groep die vaak tussen wal en schip valt en voor relatief veel problemen zorgt voor zowel zichzelf, de directe omgeving als voor de gemeenschap. Vanuit haar humanistische kernwaarden vindt Humanitas DMH het belangrijk dat ook deze groep wordt geholpen en, hoe moeilijk de startsituatie ook is, zijn plek in de samenleving vindt.
Zorgzwaarte
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Anders, namelijk
Aanmelding en vervolgprocedure

Wil je je aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met het Centraal Cliëntservice Bureau. CCB@humanitas-dmh.nl of 030 600 51 70

Door wie?

(Gespecialiseerde) begeleiders

Inhoud begeleiding

In een traject van gemiddeld een jaar wordt, door een integrale en gecoördineerde aanpak, de deelnemer op alle leefgebieden van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) begeleid en ondersteund. Begeleiders beiden specialistische begeleiding en zorgcoördinatie die is afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. Voor specifiek bijkomende problematiek als verslaving, geweld of psychische problemen wordt, naast het veiligheidshuis, justitie (forensische zorg) en de sociale teams, intensief samengewerkt met een netwerk van gespecialiseerde partners.

Kosten begeleiding

Humanitas DMH neemt altijd de mens met zijn hulpvraag als vertrekpunt. Afhankelijk van het financieringskader kan Humanitas DMH zorg bieden vanuit de Wmo, de Wlz, Forensische Zorg, Jeugdzorg, eventueel ondersteund met middelen uit het participatiebudget.

Niet gevonden wat u zocht?