Hulpaanbod van: Speciaal voor jouContract met de gemeente

Kinderen met een beperking groeien en ontwikkelen zich op een speciale, eigen manier. Dit vraagt om een andere kijk en een andere, speciale benadering. Samen met jou als ouder ontdekken we wat er nodig is, zodat jou kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Speciaal voor jou ondersteunt jouw gezin, zodat jullie weer samen verder kunnen:

- Ondersteuning: Ik kan een deel van de ondersteuning overnemen, zodat er ruimte ontstaat voor jou als ouder om even op te laden.

- Advies: Ik bied ook opvoedingsondersteuning en help je jouw rol als ouder te verstevigen, zodat je verder kunt.

Speciaal voor jou biedt ook begeleiding aan jongeren en volwassenen. Je kunt denken aan begeleiding bij:

 1. (zelfstandig) Wonen
 2. Dagbesteding of werk
 3. Vrijetijdsbesteding
 4. Contacten met anderen
 5. Administratie en financiën
 6. Plannen en organiseren

Samen gaan we op zoek naar:

- Wat wil je?

- Wat kun je?

- Wat wil je nog leren?

- Waar wil je hulp bij?

Meer informatie kun je vinden op mijn website www.speciaal-voorjou.nl

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

Mijn naam is Marisca van der Hoeven en woon samen met mijn man en kinderen in Wageningen. Na mijn opleiding SPH heb ik jarenlang gewerkt als begeleider en consulent bij diverse organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. Met werken met mensen met uiteenlopende achtergronden is mijn passie. Ik vind het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen in de samenleving. Dus help ik mensen te ontdekken waar hun talenten liggen om daar vervolgens samen aan te werken.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden om te ontdekken of we iets kunnen betekenen.
Beoogd eindresultaat

Cliënt kan naar vermogen deelnemen aan de maatschappij, is zo zelfredzaam mogelijk. Daar waar ondersteuning nodig is krijgt cliënt ook ondersteuning van het netwerk of van een professional.

Aanmelding en vervolgprocedure

Cliënt kan zelf contact opnemen of via wijkteam. Er volgt een vrijblijvend eerste afspraak op korte termijn om kennis te maken en mogelijkheden door te nemen. Als de beschikking toegezegd wordt, start de hulpverlening met periode van vraagverheldering. De vragen worden weergegeven in een begeleidingsplan. Hierin worden ook afspraken gemaakt met cliënt over hoe, waar, wanneer met wie de begeleiding plaatsvindt. Er vindt regelmatig een evaluatie plaats om de doelen te bespreken en eventueel bij te stellen.

Duur

Duur is afhankelijk van de hulpvragen en beschikking die de gemeente toekent.

Begeleiding is ambulant en vindt vaak bij de cliënt thuis plaats. Dit hoeft echter niet. Begeleiding kan ook plaatsvinden bij een gesprek met een instantie of al wandelend door het park. Een en ander wordt op maat afgestemd in overleg met cliënt en betrokkenen.

Op welke dagen en tijden?

Begeleiding vindt plaats in overleg met de cliënt. Dit kan overdag, 's avonds en eventueel in het weekend.

Zijn er kosten aan verbonden?
 • Ja
Kosten

Voor begeleiding die valt onder de jeugdwet geldt geen eigen bijdrage.

Voor begeleiding die valt onder de WMO geldt een eigen bijdrage, informeer hiernaar bij de gemeente of bij het CAK.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: 45 euro per uur
Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is van toepassing voor cliënten die vallen onder de WMO.

Doelgroepen

Jongeren met ADHD, Jongeren met autisme, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een auditieve beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een licht verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Kinderen met ADHD, Kinderen met autisme, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met een auditieve beperking, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met een leerstoornis, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een licht verstandelijke beperking, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een visuele beperking, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met psychische problemen, Volwassenen met ADHD, Volwassenen met autisme, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een licht verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Baby's, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters, Peuters, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Speciaal voor jou biedt begeleiding op maat aan kinderen (en hun gezin), jongeren (en hun gezin) en volwassenen met een beperking. Te denken valt hierbij aan:

- ADHD,

- ASS, Autisme spectrum stoornis

- NAH, Niet aangeboren hersenletsel

- LVB, Licht verstandelijk beperkt

- LG, Lichamelijk gehandicapt

- EMB, Ernstig meervoudig beperkt

- Combinatie van bovengenoemde beperkingen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cliƫntondersteuning
Vergelijk hulpaanbod