Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Hulpaanbod van: RST Zorgverleners

PV-Speciaal omvat activiteiten op de volgende gebieden:
1) Hulp bij ADL-taken, zoals bij het zich wassen, zich kleden, beweging en houding, eten en drinken en bij zelfverzorging (haarverzorging, gebitsverzorging, etc.)
2) Hulp bij het hanteren van de fysieke en psychische gevolgen van een ziekte behorend tot het taakgebied van ziekenverzorging
3) De aard van de zorg en/of complexiteit van de zorgvraag dan wel de verwevenheid met verpleegkundige handelingen die verricht moeten worden vereisen dat PV-Speciaal doorgaans alleen geleverd kan worden door zorgverleners met een wijkziekenverzorgende en/of verpleegkundige achtergrond.

Contactinformatie

Contactpersonen

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
Registraties en keurmerken
  • BIG
Op welke dagen en tijden?

24-uur per dag

Is er een vaste verzorger?
  • Ja, er is een vast team
Verpleegkundige handelingen

hulp bij chronische gezondheidsproblemen (ziekenverzorging) en/of complexe zorgvraag waaronder activiteiten op het vlak van controle lichaamsfuncties, wondverzorging, begeleiding bij het omgaan met een ernstige ziekte.

Aanmelding en vervolgprocedure

Wanneer u een indicatie hebt gekregen van de gemeente, kunt u zich aanmelden bij RST Zorgverleners. Na ontvangst van de indicatie neemt één van onze medewerkers contact met u op.
Wanneer u Persoonlijke Verzorging wilt ontvangen die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kunt u contact opnemen met RST Zorgverleners. Eén van de wijkverpleegkundigen zal een indicatie komen stellen waarna de zorg gestart kan worden.

Uitvoering van de dienst
  • betaald werk
Doelgroep-toelichting

leden van de reformatorische kerken

Opzegtermijn voor het stoppen van de zorg

1 maand

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Minimaal 48 uur vooraf

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

1 maand

Klachtenprocedure en hoe te melden

Bent u niet tevreden? Schrijf of bel ons, want wij willen dat graag weten! Klachten? Praat erover! Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch bent u niet tevreden bent over onze zorgverlening. Blijf daar niet mee zitten maar maak het met ons bespreekbaar! Klagen hoeft geen negatieve bijklank te hebben. Houd ons de spiegel voor als wij een steek laten vallen. Van ervaringen van cliënten kunnen wij veel leren. Als er onduidelijkheden, twijfels, problemen of klachten zijn probeert u die dan eerst met onze medewerker die bij u de zorg verleent te bespreken. Zo krijgt diegene de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Mocht dit niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u uw klacht indienen bij onze kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator draagt zorg voor de juiste gang van zaken. Wie kan een klacht indienen? U kunt uw klacht zelf indienen of u vraagt iemand anders om dit te doen namens u. We stellen het op prijs als u daar niet te lang mee wacht. Hoe eerder wij uw ontevredenheid kennen, hoe makkelijker het is om een oplossing te zoeken. Hoe kunt u een klacht indienen? U kunt uw klacht, bij voorkeur schriftelijk, indienen bij RST Zorgverleners. Dit kan door een brief of e-mail te schrijven of gebruik te maken van het klachtformulier dat u kunt vinden in uw zorgdossier. Uw brief of het ingevulde formulier kunt u zenden naar: RST Zorgverleners t.a.v. kwaliteitscoördinator Postbus 154 3770 AD Barneveld Voor het e-mailen kunt u het volgende mailadres gebruiken: kwaliteit@rstzorg.nl. Als u uw klacht liever mondeling wilt melden en toelichten dan kunt u contact opnemen met de kwaliteitscoördinator via telefoonnummer: 0342 – 422324. Kosten Aan het indienen van een klacht zijn uiteraard geen kosten verbonden. Wanneer u zelf deskundige (rechts)bijstand inschakelt, dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening. Hoe wordt uw klacht behandeld? Na ontvangst registreert en beoordeelt de kwaliteitscoördinator uw klacht. Als u dat wilt, kunt u uw klacht persoonlijk toelichten. De kwaliteitscoördinator stuurt de klacht door naar de leidinggevende van de betrokken medewerker. Deze neemt contact met u op, tenzij u heeft aangegeven niet gehoord te willen worden. De leidinggevende neemt ook contact op met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Vervolgens probeert de leidinggevende, eventueel in overleg met de kwaliteitscoördinator, tot een oplossing te komen. U ontvangt hier schriftelijk bericht van. Deze gehele procedure, van het moment van ontvangst tot de beslissing op de klacht, duurt maximaal 5 werkdagen. Gaat deze periode onverhoopt langer duren, dan informeren wij u binnen deze termijn hierover, onder vermelding van de reden. Bent u van mening dat de klachtafhandeling niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u uw klacht in behandeling laten nemen door de onafhankelijke klachtencommissie van RST Zorgverleners. Dat moet u schriftelijk laten weten aan de kwaliteitscoördinator. De klachtencommissie hoort schriftelijk en eventueel ook mondeling beide partijen en zonodig ook anderen die bij de klacht betrokken zijn. Naar aanleiding van het onderzoek kan de klachtencommissie aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur van RST Zorgverleners om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. In verband met de privacy van klager en aangeklaagde, dient een klacht via de klachtencommissie schriftelijk met handtekening opgestuurd te worden. Dit kan tot 1 jaar na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis. Het adres van de klachtencommissie is: RST Zorgverleners t.a.v. klachtencommissie Postbus 154 3770 AD Barneveld Mocht onverhoopt uw klacht door zowel de kwaliteitscoördinator als de externe klachtencommissie niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie VVT.

Kosten

Dit loopt via de gemeente of zorgverzekeraar, afhankelijk van de indicatie die u hebt.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: Prijs is op te vragen
Kosten intakegesprek
  • tot € 25,-
Reiskosten

Deze kosten zijn voor rekening van RST Zorgverleners

Eigen bijdrage

Dit loopt via de gemeente of zorgverzekeraar

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Verzorging en verpleging thuis
Vergelijk hulpaanbod