Hulpaanbod van: TonAlive

De werkvormen zijn per individu verschillend en kunnen naast gesprekken ook bestaan uit:
- ademhalingstechnieken,
- imaginatie (de kracht van verbeelding),
- bio-energetica (de taal van het lichaam),
- creatieve werkvormen (tekenen, muziek e.d)

Contactpersoon

Meer informatie

Doelgroep-toelichting

Voor iedereen, maar deze begeleiding is helaas ongeschikt voor mensen waarbij sprake is van: - ernstige en chronische psychiatrische en/of psychotische klachten; - ongemotiveerdheid; - specifiek medicijngebruik

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Uw kunt zich elk moment van de dag melden. In ieder geval binnen 24 uur na een aanmelding zal er worden overlegd binnen welke termijn met u een 1e gesprek zal plaatsvinden. Ons streven is, om dit binnen korte termijn plaats te laten vinden; desnoods plannen wij u diezelfde dag nog! Dat kan natuurlijk ook in de avonduren zijn. Na het kennismakingsgesprek krijgt een daarvan schriftelijke samenvatting: een weergave van dit gesprek en een begeleidingsaanbod.

Door wie?

Ton Giesberts is Senior Maatschappelijk Werker met specialismen in: - gezins- en opvoedingsproblematiek, - rouw- en verliesverwerking, - conflictenhantering en -beheersing en mediation, - seksualiteit en ELW - psychische en zingeving vragen. Bart Visser is algemeen maatschappelijk werker met als specialisme: - jeugdzorg, - relationele problematiek, - schoolzaken, - vergoedingstrajecten.

Registraties en keurmerken
 • NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers)
 • - Stichting Registratie Instituut Natuurgericht Gezondheidszorg (RING)
  - Vereniging van Transpersoonlijk Psychosociaal Therapeuten
Met welk onderwerp heeft het product te maken?
 • Relatie/Huwelijk
 • Echtscheiding
 • Voeding/Eetproblematiek
 • School
 • Onzekerheid
 • Eenzaamheid
 • Rouwverwerking/Verlies
 • Seksualiteit
 • Psychische problemen
 • Geweld
 • Ruzies
 • Religie
 • Verslaving
 • Arbeid
 • Geldproblemen
 • Omgang met instanties
 • Wonen
 • Alles soorten intermenselijke begeleiding en counseling.
Beoogd eindresultaat

De problematiek voor cliënt hanteerbaar geworden in privé, werk en sociale omgeving. Hij/zij heeft bovendien antwoorden verhelderd op vragen, die er aan het begin van de begeleiding nog waren.

Duur

Dat is per individu zéér verschillend. Voor onze praktijk, dus ook tijdens de begeleiding, is het van groot belang om het TEMPO van de cliënt te respecteren en in de gaten te houden. Wij stellen daarom vooraf géén termijn vast. Wél zien wij er op toe, dat er tussendoor overleg plaatsvindt, waarin ieder kan aangeven of het nog binnen de wens en behoefte past.

Er zijn verschillend locaties, waaronder Zwolle en Groningen, waar gebruik wordt gemaakt van zelfstandige praktijkruimtes.

Natuurlijk is het ook altijd bespreekbaar om in uw directe woon-, of werkomgeving praktijkruimte te gebruiken van vrijgevestigde collega’s.

Informeer gerust naar de verschillende mogelijkheden. Wij zijn erg flexibel.

Toelichting

In principe zijn wij 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Wij hanteren géén ‘9-5 cultuur’ en zijn daardoor zéér flexibel in het maken van afspraken. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met tijden en dagen waarop het voor iemand in privé-, of werksituatie past.

Kosten

De kosten voor een kennismaking-, of intakegesprek (inclusief een samenvatting) bedraagt € 75,-- . De kosten van begeleidingsbijeenkomsten bedraagt € 95,-- per uur (gemiddelde duur is 1 ½ uur.) Een minimum tarief wordt vastgesteld door Beroepsverenigingen en/of Registratie-instellingen

Is het in te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)?
 • Ja, prijsindicatie: zie hierboven
Eigen bijdrage

De cliënt maakt op eigen initiatief en/of op verzoek aan (en doorverwijzing van) een reguliere arts of deskundige, gebruik van de begeleidingsmogelijkheden. Met andere woorden: er is sprake van een particulier initiatief. Voor alle gemaakte kosten is de cliënt daardoor (eind)verantwoordelijk. Maandelijks wordt een rekening opgemaakt, die in vier weken daaropvolgend moet worden voldaan, of waarover met ons een andere betalingswijze besproken wordt.

Bijzonderheden

Wat betreft de vergoedingstroom is een bezoek aan een onafhankelijk vrijgevestigd maatschappelijk werker/therapeut ingewikkeld. Inmiddels beschikken we over voldoende expertise en kunnen wij hierover vrijblijvend informatie vertstrekken en assisteren.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Maatschappelijk werk
Vergelijk hulpaanbod