Hulpaanbod van: TonAlive

Adequate en toegespitste psychosociale begeleiding wordt door ons geboden aan personen, gezinnen of anders samengestelde partijen, die (tijdelijk) in moeilijke omstandigheden verkeren.
Dit is een inzichtbiedende begeleidingsvorm en wordt direct gekoppeld aan de motivatie van de vragende en vooral zijn/haar tempo.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanvragen en vervolgprocedure

Na het eerste kennismakingsgesprek ontvangt u een schriftelijke samenvatting van dit samenzijn, met daarin omschreven wát u heeft vertelt en de wijze waarop wij hiermee samen 'aan het werk' zullen gaan. Aan de hand van zo'n samenvatting maakt u uiteindelijk de keus om verder te gaan of u elders nader te laten informeren. Tussentijdse evaluaties worden in de begeleiding opgenomen.

Op welke dagen en tijden?

In principe zijn wij 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Wij hanteren géén ‘9-5 cultuur’ en zijn daardoor zéér flexibel in het maken van een afspraak met u. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met tijden en dagen waarop het voor u en uw gezin past.

Kosten

De kosten voor een kennismaking-, of intakegesprek (inclusief een samenvatting) bedraagt € 75,-- . De kosten van begeleidingsbijeenkomsten bedraagt € 95,-- per uur (gemiddelde duur is 1 ½ uur.) Een minimum tarief wordt vastgesteld door Beroepsverenigingen en/of Registratie-instellingen

Eigen bijdrage

De cliënt maakt op eigen initiatief en/of op verzoek aan (en doorverwijzing van) een reguliere arts of deskundige, gebruik van de begeleidingsmogelijkheden. Met andere woorden: er is sprake van een particulier initiatief. Voor alle gemaakte kosten is de cliënt daardoor (eind)verantwoordelijk. Maandelijks wordt een rekening opgemaakt, die in vier weken daaropvolgend moet worden voldaan, of waarover met ons een andere betalingswijze besproken wordt.

Bijzonderheden

Wat betreft de vergoedingstroom is een bezoek aan een vrijgevestigd maatschappelijk werker ingewikkeld. Inmiddels beschikken we over voldoende expertise en kunnen wij hierover vrijblijvend informatie verstrekken en assisteren.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Psychosociale hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod