Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Praktijk Mijnten

Kanjertraining

Hulpaanbod van:  Praktijk Mijnten

de onderstaande thema’s worden besproken
1. presentatietechniek, wat is zorgvuldig gedrag
2. wederzijds respect
3. gevoelens
4. conflictbeheersing
5. gesprekstechniek
6. ontwikkeling van onderling vertrouwen
7. kritiek durven geven en ontvangen op een respectvolle manier
8. kritiek durven geven en ontvangen op een respectvolle manier
9. zijnsvragen
10. samenvattende bijeenkomst en diploma uitreiking

Soort cursus
  • conflicthantering
  • sociale vaardigheidstrainingen
Benodigde voorkennis

geen

Looptijd van de cursus

10 lessen

Cursusmateriaal

Het benodigde materiaal is inbegrepen.

De trainingen worden gegeven op een school in Putten en in Nijkerk.

Bij voldoende belangstelling wordt de training kan de training ook in andere plaatsen worden gegeven.

Toelichting dagen en tijden

De training wordt op verschillende dagen en tijdstippen gegeven. Voor de 5-8 jarigen en 8-12 jarigen op de woensdagmiddag of zaterdagmorgen. Voor de pubers op een doordeweekse avond of op zaterdagmorgen.

Kosten

Praktijk Mijnten heeft contracten gesloten met de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Barneveld en Zeewolde. Als je in één van deze gemeenten woont kun je overleggen met het wijkteam of de ouder-kind Kanjertraining vergoed wordt. De medewerker van het wijkteam kijkt samen met je welk aanbod het beste past.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de ouder-Kanjertraining gedeeltelijk. De vergoeding kun je vinden op www.zorgwijzer.nl of navragen bij je zorgverzekeraar.

vanzelfsprekend kun je ook deelnemen wanneer er geen vergoedingsmogelijkheden zijn, of wanneer je buiten bovengenoemde gemeenten woont.

De kosten van de training voor ouder en kind samen bedragen:
€   95,00 voor het intake gesprek (inclusief afname van gedragsvragenlijsten CBCL,TRF,YSR)
€ 455,00 voor 10 lessen van 1,5 uur.

Kortingsmogelijkheden?

wanneer je een minimuminkomen hebt kun je een beroep doen op de Bijzondere Bijstand van de gemeente waar je woont.

Bijzonderheden

voor uitgebreide informatie over de training kun je onze website raadplegen www.praktijkmijnten.nl. Je vindt daar informatie over training aan kinderen tussen 5-8 jaar, 8-12 jaar en jongeren tussen 12-17 jaar.

Inschrijven of aanmelden

De ouders melden hun kind aan bij Praktijk Mijnten Telefonisch: 0341 350035 of per mail info@praktijkmijnten.nl. De ouders krijgen gedragsvragenlijsten toegestuurd voor zichzelf en de school De lijsten worden ingevuld teruggestuurd naar Praktijk Mijnten. Daarna volgt een intake-gesprek, het gesprek wordt gevoerd op basis van de verstrekte gegevens. Wanneer je na het intakegesprek aangeeft de training samen met je kind te willen volgen , kunt je aan de eerstvolgend startende training deelnemen.

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Gezinnen

Doelgroep-toelichting

De Kanjertraining is er voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet bij horen. Als je kind er niet bij hoort, dan kan dat tal van redenen hebben. Je kind kan het gewoon slecht treffen met de kinderen om zich heen.Je kind kan sociaal onhandig zijn, verlegen, afhankelijk, agressief, of haalt wel erg snel de schouders op: uw kind neemt niets serieus.
Op dit moment hebben duizenden kinderen de trainingen gevolgd. Dat is enorm veel. De resultaten zijn aantoonbaar goed.
Vanuit het hele land is professionele interesse voor het concept van de Kanjertraining, de lesinhoud, de doelstelling, en wijze waarop de trainingen worden gegeven.

De Kanjertrainingen hebben een grote preventieve en curatieve kracht. En zijn met aanpassing geschikt voor:
Kinderen met de diagnose ADHD, die gebruik maken van medicatie.
Kinderen met het syndroom Asperger.

De groepstrainingen worden gegeven aan:
-kinderen van 5 (vanaf groep 2) tot 8 jaar
-kinderen van 8-12 jaar
-jongeren van 12

Jacqueline Mijnten de Bekkereigenaar Praktijk Mijnten0341 - 350035j.mijnten@praktijkmijnten.nl

Niet gevonden wat u zocht?