Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Ja, ik doe mee!

Hulpaanbod van: Stimenz

Het algemeen maatschappelijk werk biedt concrete hulp en begeleiding aan mensen met problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving. Materiële en immateriële problematiek zijn daarbij vaak met elkaar verweven. Onze aanpak is er op gericht om te versterken dat wat de cliënten zelf kunnen.

Contactinformatie

 088-78 46 464Klaphekweg 406713HN Ede stimenz.nl

Plan route

Meer informatie

Doelgroep-toelichting

Iedere inwoner in ons werkgebied kan, zonder verwijzing of tussenpersoon, bij ons terecht.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Het maatschappelijk werk in Ede wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers van Opella en Stimenz. Zij helpen u bij allerlei onderwerpen zoals relaties, eenzaamheid, rouw en verlies, ruzie en geweld, assertiviteit, gezondheid, mantelzorg, sociale contacten, spanningsklachten, inkomen, financiën, vragen rond huisvesting, voorzieningen, werk en contacten met instanties. Klik hier om naar de website van Maatschappelijk Werk Ede te gaan.

Door wie?

maatschappelijk werker

Registraties en keurmerken
 • lid MO-groep
Met welk onderwerp heeft het product te maken?
 • Relatie/Huwelijk
 • Echtscheiding
 • Onzekerheid
 • Eenzaamheid
 • Rouwverwerking/Verlies
 • Seksualiteit
 • Psychische problemen
 • Geweld
 • Ruzies
Beoogd eindresultaat

Wij bieden mensen en/of kwetsbare groepen professionele hulp om met gebruik van de eigen kracht een weg te vinden weer, zelf het heft in handen te nemen en problemen hanteerbaar te maken of op te lossen.

Duur

De geboden hulp kan zich beperken tot een enkel gesprek, maar betreft vaak een afgesproken traject van een aantal gesprekken. In een hulpverleningstraject wordt nadrukkelijk toegewerkt naar een afgesproken doel. Als dit bereikt is wordt de hulpverlening beëindigd en vindt uiteraard nog enige nazorg plaats.

Bezoekadres
Klaphekweg 40c6713HN Ede088-78 46 464

De gesprekken vinden meestal plaats op ons kantoor, maar als dat nodig is maakt de maatschappelijk werker een afspraak bij u thuis. Gesprekken kunnen individueel, met de partner, met het gezin of in een groep plaatsvinden.

Toelichting

op verzoek

Kosten

De dienstverlening is gratis

Is het in te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)?
 • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

niet van toepassing

Bijzonderheden

geen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Maatschappelijk werk
Vergelijk hulpaanbod