Hulpaanbod van: Makandra

Dagbesteding op een zorgboerderij voor mensen met:
+ een verstandelijke beperking
+ een psychische stoornis
+ een psychiatrische ziekte
+ een NAH
+ psycho-sociale problematiek
+ een verslavingsachtergrond
+ een burnout
+ een korte- of langere arbeidsongeschiktheid

Zorgboerderij Makandra is een onderdeel van 's Heeren Loo Zorggroep en biedt op een prachtige natuurlijke locatie een beschermde leef- en werkomgeving met zinvolle leer-en ontwikkelmogelijkheden, werkzaamheden en aktiviteiten onder deskundige begeleiding.Bij ons werken verschillende doelgroepen. Er werken mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis. Daarnaast kunnen mensen met een niet aangeboren hersenletsel of trauma bij ons terecht. Ook verzorgen wij veel culturele activiteiten.

Contactinformatie

Landgoed Kernhem 088-03 73 163Kalverkampweg 16718WJ Ede sheerenloo.nl

Plan route

Meer informatie

Bezoekadres
Kalverkampweg 16718WJ Ede088-03 73 163Landgoed Kernhem
Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Soort activiteiten
 • Activiteiten op therapeutische basis
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten
De omgeving

De zorgboerderij is gesitueerd op het mooie Landgoed Kernhem te Ede

Vervoer
 • Vervoer is geregeld: afhankelijk van de indicatie
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
 • Eerstelijns verblijf (Zvw)
 • Jeugdwet
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding bij het Zorgbemiddelingsburo van 's Heeren Loo. tel: 0615908053

Op welke dagen en tijden?

Maandag t/m Vrijdag van 9-15u

Kosten

In overleg met het zorgbemiddeligsburo van 's Heeren Loo. tel: 0615908053

Eigen bijdrage
 • Ja, de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk
Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een angststoornis, Vrijwilligers, Minima, Herintreders, Vrijwilligers, Vluchtelingen/asielzoekers, Verslaafden/ex-verslaafden, Mensen met sociale problemen, Dak- en thuislozen

Doelgroep-toelichting

Voor mensen met:
+ een verstandelijke beperking
+ een psychische stoornis
+ een psychiatrische ziekte
+ een NAH
+ psycho-sociale problematiek
+ een verslavingsachtergrond
+ een burnout
+ een korte- of langere arbeidsongeschiktheid

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod