Hulpaanbod van: TonAlive

-Transpersoonlijke psychotherapeutische begeleiding

-Maatschappelijk werk interventies

-Emotioneel Lichaamswerk (ELW)

Meer informatie

Problemen
 • acceptatie
 • assertiviteit
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • relatieproblemen
 • rouw
 • schuldgevoelens
 • slaapproblemen
 • burn-out
 • trauma's
 • zelfvertrouwen
 • seksueel misbruik
Behandelmethoden
 • cliĆ«ntgerichte psychotherapie
 • conflictbemiddeling
 • oplossingsgerichte therapie
 • psychotherapie
 • relatietherapie
 • rouwbegeleiding
Werkwijze

Er bestaat mijns inziens géén eensluidende werkwijze voor zoveel diversiteit als het individu is. Met andere woorden: afhankelijk van het individu, diens achtergrond en actuele situatie zal gezamenlijk met hem/haar een analyse worden gemaakt waarover en waarmee de cliënt aan het werk wil (en kan). Afhankelijk van diens draagkracht en draaglast wordt van mij gevraagd om een nauwsluitend aanbod te doen. De verantwoordelijkheid voor het aangaan van een begeleidingstraject ligt altijd bij het individu (de cliënt), tenzij deze niet in staat is deze verantwoordelijkheid aan te gaan (bijvoorbeeld kinderen, verstandelijk beperkte medemensen).   

Aantal personen?
 • Individuele therapie
 • Paren
Specialisaties?

Ton is senior Maatschappelijk werker en Transpersoonlijk psychotherapeut met specialismen in:


- Emotionele Lichaamstherapie (ELW)

- gezins- en opvoedingsvraagstukken,
- rouw- en verliesverwerking,
- conflicthantering, conflictbeheersing en mediation,
- seksualiteit vraagstukken,
- spirituele, psychische evenals zingeving-vragenstukken,

Persoonlijke groeibenadering

Registraties en keurmerken
 • Niet van toepassing
Doelgroep-toelichting

- Voor mensen die (zeer) regelmatig last hebben van lichamelijke klachten, waarbij een huisarts of specialist geen (directe) lichamelijke oorzaak kan vinden. Psychische, onbewuste pijn - veelal ontstaan in het verleden - kan zich in de loop der jaren in het lichaam "vastzetten". De zogenaamde psychosomatische klachten als hoofdpijn, hyperventilatie, nek- en schouderpijn, rugpijn, maagklachten en langdurige moeheid;

- Voor mensen die (zeer) regelmatig last hebben van angst, onzekerheid, ontevredenheid, irritatie, depressiviteit, slapeloosheid, stress en zich daarom niet gelukkig voelen. Dit zijn veelal signalen voor een diepliggende oorzaak of onvoldoende verwerkte problematiek;

- Voor mensen met een verlies- of rouwverwerkingsproblematiek.Hierbij kan het gaan om verlies van een dierbare door overlijding of scheiding, maar ook om verlies van bijvoorbeeld werk. Chronische, terminale of (tijdelijk) ernstig zieken worden vaak geconfronteerd met verlies van lichamelijke functies of organen.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
 • particulier en onafhankelijk zelfinitiatief
Aanvragen en vervolgprocedure

Na het eerste kennismakingsgesprek ontvangt u een schriftelijke samenvatting van dit samenzijn, met daarin omschreven wát u heeft vertelt en de wijze waarop wij hiermee samen 'aan het werk' zullen gaan.

Aan de hand van zo'n samenvatting maakt u uiteindelijk de keus om verder te gaan of u elders nader te laten informeren.

Tussentijdse evaluaties worden in de begeleiding opgenomen.

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • In de praktijk
 • Op locatie
Op welke dagen en tijden?

In principe zijn wij 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Wij hanteren géén ‘9-5 cultuur’ en zijn daardoor zéér flexibel in het maken van een afspraak met u. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met tijden en dagen waarop het voor u en uw gezin past.

Kosten

De kosten voor een kennismaking-, of intakegesprek (inclusief een samenvatting) bedraagt € 75,-- .
De kosten van begeleidingsbijeenkomsten bedraagt € 95,-- per uur (gemiddelde duur is 1 ½ uur.)
Een minimum tarief wordt vastgesteld door Beroepsverenigingen en/of Registratie-instellingen

Eigen bijdrage

De cliënt maakt op eigen initiatief en/of op verzoek aan (en doorverwijzing van) een reguliere arts of deskundige, gebruik van de begeleidingsmogelijkheden. Met andere woorden: er is sprake van een particulier initiatief. Voor alle gemaakte kosten is de cliënt daarom (eind)verantwoordelijk. Maandelijks wordt een rekening opgemaakt, die in vier weken daaropvolgend moet worden voldaan, of waarover met ons een andere betalingswijze besproken wordt.

Wanneer (deels) vergoed?

Niet, echter bestaat er inmiddels ruim voldoende expertise om per situatie te adviseren. 

Bijzonderheden

Ton werkt onafhankelijk van zorginstanties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en is beperkt betrokken bij beroepsverenigingen. Dat betekent dat een professioneel aanbod zuiver blijft, toegespitst is op het individu en niets anders dan dat. 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Psychosociale hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod