Sociaal Teams

Sociaal Teams

Voor ondersteuning bij problemen op verschillende leefgebieden

Het sociaal team helpt u als u meerdere problemen tegelijk heeft op het gebied van inkomen, opvoeding en/of zorg. Soms zitten mensen in zo’n ingewikkelde situatie dat ze verschillende soorten hulp nodig hebben. Dan is het lastig om alleen de weg te vinden naar goede hulp. Samen met u kijkt het sociaal team welke problemen er zijn en welke oplossingen het beste passen. Voor sommige problemen heeft u misschien specialistische hulp nodig. Bij andere problemen helpt het sociaal team u verder op weg.

Het sociaal team is uw aanspreekpunt. Het sociaal team werkt samen met de gemeente en specialistische organisaties.

In gemeente Ede zijn vier Sociaal Teams:

  • Sociaal Team Ede-Centraal
  • Sociaal Team Ede-Zuid/Bennekom
  • Sociaal Team Veldhuizen/Kernhem
  • Sociaal Team De Dorpen

U neemt contact op met het sociaal team in uw wijk of dorp via info@sociaalteam-ede.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0318.

Na uw aanmelding nemen we zo snel mogelijk contact met u op om bij u thuis te komen voor een gesprek. Een lid van het sociaal team neemt met u uw vragen door en probeert deze samen met u te beantwoorden. U zoekt samen naar praktische oplossingen. Het sociaal teamlid kijkt naar wat u zelf kunt en of bijvoorbeeld familie, buren of vrienden u kunnen helpen. Is er meer nodig? Dan kijkt het sociaal teamlid samen met u welke passende oplossingen er zijn. Als het nodig is kan het sociaal team specialistische zorg voor u inschakelen. Het uitgangspunt is dat we werken met één plan van aanpak en dat één sociaal teamlid uw aanspreekpunt is en blijft tot u weer zelf verder kunt.

Bezoek

De teamleden zijn elke dag in de wijk aanwezig. Hierdoor kunnen zij gemakkelijk contact met u leggen. De teamleden komen bij u op bezoek als u een vraag of probleem heeft. Ergens anders afspreken kan ook. Bijvoorbeeld in een buurthuis.

Meer informatie is te vinden op ede.nl/sociaal teams

Behalve Sociaal Teams zijn in Ede ook wijkteams actief. Om het onderscheid makkelijk te maken: de grens is uw voordeur. Zijn de problemen vooral bij u thuis (achter de voordeur) dan is er het Sociaal Team. Zijn er vooral activiteiten nodig buiten uw huis (buiten de voordeur) dan kunt u terecht bij het wijkteam.

Crisissituatie in het gezin

Bevindt een kind zich in een onveilige situatie en is direct ingrijpen gewenst? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week het noodnummer van Jeugdbescherming Gelderland Spoedeisende Zorg bellen (0900 9955599).

Organisaties