U heeft een beslissing gekregen van de uitkeringsinstantie over uw aanvraag of uitkering. Maar u bent het niet eens met de beslissing. Wat kunt u doen?

Uitleg vragen

U kunt de instantie eerst bellen en om uitleg vragen. Misschien wordt de beslissing duidelijk, of kunt u samen naar een oplossing zoeken. Komt u er niet uit, dan kunt u bezwaar maken.

Let op: bezwaar maken moet altijd binnen een paar weken na de datum die op de beslissing staat. U kunt er dus niet te lang mee wachten.

Hoe bezwaar aantekenen?

U maakt bezwaar door een brief te schrijven. Zo'n brief heet een bezwaarschrift. U heeft meestal 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Maar soms heeft u korter de tijd, bijvoorbeeld 2 weken. In de beslissing kunt u lezen hoeveel tijd u heeft.
Het is belangrijk dat u uw brief op tijd verstuurt. Doet u dit te laat, dan neemt de instantie uw bezwaarschrift niet in behandeling.

U kunt ook online bezwaar maken. Dit kan alleen als u zelf bezwaar maakt. Een gemachtigde kan niet online bezwaar maken. U maakt online bezwaar met uw DigiD via een webformulier.

Wat zet u in uw brief?

  • De woorden 'Bezwaarschrift' of 'Ik maak bezwaar'.
  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, uw burgerservicenummer en eventueel e-mailadres.
  • De beslissing waarmee u het niet eens bent (noem de datum en het kenmerk).
  • De reden waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Wat de instantie volgens u wél zou moeten beslissen.
  • De medische informatie in een aparte bijlage (als u bezwaar maakt tegen een beslissing over uw medische toestand). Als uw (ex-)werkgever een kopie van uw bezwaarschrift ontvangt, krijgt hij deze bijlage niet.

Tip

Het is verstandig om een kopie van de beslissing mee te sturen en van bewijsstukken die uw bezwaar ondersteunen (loonstroken, bankafschriften, brieven enzovoort). Vergeet niet de brief te ondertekenen.

Pro forma bezwaarschrift

Heeft u meer tijd nodig om uw bezwaren goed op papier te zetten? Dan kunt u een voorlopig ('pro forma') bezwaarschrift sturen. U zet daar alle gegevens in, behalve de redenen voor het bezwaar. U schrijft dat u de redenen zo spoedig mogelijk nastuurt. U krijgt dan van de uitkeringsinstantie te horen wanneer u de redenen van het bezwaar uiterlijk moet toesturen.

Vergelijk hulpaanbod