Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Vrijwillig verzekeren voor AOW

Mensen die in het buitenland werken zijn daar meestal verzekerd voor ouderdomspensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid enzovoort. Elk land bepaalt zelf waarvoor u verzekerd bent en hoe hoog de uitkeringen zijn. In veel landen is dit minder goed geregeld dan in Nederland. De voorwaarden om een uitkering te krijgen zijn vaak strenger, of de uitkeringen lager. U kunt dan misschien een vrijwillige verzekering in Nederland afsluiten.

Waarvoor vrijwillig verzekeren?

U kunt zich vrijwillig verzekeren voor de AOW (ouderdomspensioen), Anw (overlijden), Ziektewet, WIA (arbeidsongeschiktheid) en WW (werkloosheid). U hoeft deze verzekeringen niet allemaal te nemen, u mag zelf kiezen welke u wilt.

Soms dubbele premie

Een vrijwillige verzekering is niet gratis, u betaalt er premie voor. Dat betekent soms dat u dubbel premie betaalt: in het land waar u werkt én in Nederland. Toch is het dat soms wel waard. Om dat te bepalen moet u wel weten hoe het in uw werkland geregeld is. Daar is helaas niet altijd makkelijk achter te komen. Op ec.europa.eu vindt u een overzicht van de sociale zekerheid in elk EU-land. De informatie is in het Engels, Duits en Frans en de taal van het EU-land. U kunt het anders ook bij uw werkgever in het buitenland navragen, of bij de instanties van dat land. Een overzicht van Europese instanties vindt u in de centrale database van het EESSI.

Wanneer afsluiten?

Belangrijk om te weten: sluit de verzekering af voordat u in het buitenland gaat wonen of werken.

Waar aanvragen?

Een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet, WIA en WW regelt u bij UWV.
De vrijwillige verzekering voor de AOW en Anw regelt u bij de SVB

Meer weten?

Op uwv.nl en op svb.nl vindt u informatie over de voorwaarden, premie en wat u moet doen om de verzekering af te sluiten.