Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Uitkering en wonen in het buitenland

U kunt niet alle uitkeringen meenemen als u in het buitenland gaat wonen. U krijgt soms een lagere uitkering als de kosten van levensonderhoud lager zijn in het land waar u gaat wonen. Dat heet het woonlandbeginsel.

Uitkeringen die mee mogen naar het buitenland

Uw kinderbijslag, Anw- en AOW-uitkering kunt u houden als u in het buitenland gaat wonen. Maar er zijn wel voorwaarden.

Voorwaarden

U kunt de uitkering alleen houden in een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt. Die afspraken staan in een 'verdrag'. Nederland heeft met veel landen afspraken gemaakt. In elk geval met bijna alle landen van Europa, maar bijvoorbeeld ook met Turkije, Marokko, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kunt u uw uitkering houden.

AOW-pensioen: overal ter wereld

Er is één uitzondering: een gedeelte van uw AOW-pensioen kunt u overal ter wereld krijgen, waar u ook woont. Het gaat om 50% van het bedrag dat een echtpaar krijgt.
De toeslag voor een alleenstaande en de toeslag voor een jongere partner wordt niet overal uitbetaald.

Welke landen?

Op svb.nl kunt u voor elk land in de wereld bekijken wat er met uw AOW-pensioen of Anw-uitkering of kinderbijslag gebeurt als u daar gaat wonen.

Geen afspraken met een land?

Verhuist u naar een land waarmee geen afspraken zijn gemaakt? Dan stopt uw uitkering. U kunt weer een uitkering krijgen als Nederland alsnog een verdrag sluit met dat land. Of als u weer in Nederland komt wonen.

Verhuizing melden

U moet uw verhuizing doorgeven aan UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het beste kunt u een paar weken voordat u vertrekt een brief sturen. Daarin schrijft u wanneer u gaat verhuizen en wat uw nieuwe adres en bankrekeningnummer is.

Bijstand

Bijstand krijgt u alleen als u in Nederland woont. Verhuist u naar het buitenland, dan stopt de uitkering. Bijstand (Participatiewet), IOAW of IOAZ is alleen bedoeld voor mensen die in Nederland wonen. Daarom stopt de uitkering als u naar het buitenland verhuist.

Zie ook