Pluryn Polikliniek Zutphen

Speciaal onderwijs (primair)

Intensieve behandeling

Pluryn zet zich onvoorwaardelijk in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Deze problemen zijn zo complex dat de zorg en inzet van ambulante hulp, sociale en familienetwerken, pleeggezinnen of andere zorg op maat niet of onvoldoende toereikend is. Samen met deze kinderen werken we aan hun toekomstperspectief. We doen dat vanuit de visie dat ieder mens uniek is en een eigen biografie heeft met daarin kansen, mogelijkheden en uitdagingen. 'Samen naar een betekenisvol bestaan' is de samenvatting van onze visie. 

Als bovenregionale specialist werkt Pluryn samen met kinderen en jongeren uit heel Nederland. Onze locaties zijn verspreid over de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en in Den Haag. Intermetzo is aangesloten bij VGN, GGZ en Jeugdzorg Nederland. 

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Kwalificaties Psychologen en psychiaters
kinder- en jeugdpsychologen

Welke beperking?
jonggehandicapten
mensen met een beperking

Contact

Pluryn Polikliniek Zutphen - Intensieve behandeling
Verbonden aan:
Zonnehuizen

www: Pluryn Polikliniek Zutphen
Pluryn Polikliniek Zutphen op Facebook
Pluryn Polikliniek Zutphen op Twitter
Pluryn Polikliniek Zutphen op LinkedIn

Bezoekadres
Houtwal 16
7201ES Zutphen

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: onbekend

088 7795560
klantenbureauim@intermetzo.nl

Contactpersoon

Klantenbureau Intermetzo
088 ‐ 7795560
klantenbureauim@intermetzo.nl

Postadres
Bezig met opzoeken... 4062
7200BB Bezig met opzoeken...

Pluryn Polikliniek Zutphen - Intensieve behandeling
Houtwal 16
7201ES Zutphen

Laatste controle op 28 september 2020

Vergelijk hulpaanbod