Pluryn, locatie De Glind

Beschermd wonen

Pluryn zet zich onvoorwaardelijk in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Deze problemen zijn zo complex dat de zorg en inzet van ambulante hulp, sociale en familienetwerken, pleeggezinnen of andere zorg op maat niet of onvoldoende toereikend is. Samen met deze kinderen werken we aan hun toekomstperspectief. We doen dat vanuit de visie dat ieder mens uniek is en een eigen biografie heeft met daarin kansen, mogelijkheden en uitdagingen. 'Samen naar een betekenisvol bestaan' is de samenvatting van onze visie. 

Als bovenregionale specialist werkt Pluryn samen met kinderen en jongeren uit heel Nederland. Onze locaties zijn verspreid over de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en in Den Haag. Intermetzo is aangesloten bij VGN, GGZ en Jeugdzorg Nederland. 

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Orthopedagoog
basis-orthopedagoog

Pedagoog
pedagogen

Contact

Pluryn, locatie De Glind
Verbonden aan:
Zonnehuizen

www: Pluryn, locatie De Glind
Pluryn, locatie De Glind op Facebook
Pluryn, locatie De Glind op Twitter
Pluryn, locatie De Glind op LinkedIn

Bezoekadres
Postbus 
3770AC Barneveld

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: onbekend

088 7795560
klantenbureauim@intermetzo.nl

Contactpersoon

Klantenbureau Intermetzo
088 ‐ 7795560
klantenbureauim@intermetzo.nl

Postadres
Postbus 99
3700AB Zeist

Laatste controle op 28 september 2020

Vergelijk hulpaanbod