Stichting ROOZ

(Contract met de gemeente)

Buitenschoolse opvang

'Samen bouwen aan zelfstandigheid'

Stichting ROOZ biedt ambulante begeleiding, opvang en training aan kinderen, jongeren en jong volwassenen (4-23 jaar) die door een psychische en/of licht verstandelijke beperking moeite hebben om volledig deel te nemen aan de maatschappij.

Voor wie en hoe: Kenmerkend voor onze cliënten is dat zij afhankelijk zijn van ondersteuning en beperkingen ervaren in hun praktische- en sociale zelfredzaamheid. Wij streven er naar om de zelfredzaamheid van onze cliënten en hun netwerk te vergroten zodat iedere cliënt zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Samen: In onze werkwijze gaan wij uit van samenwerking. Samen met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, stagiaires en professionals bouwen aan zelfstandigheid. Deze samenwerking zorgt voor laagdrempelige en betaalbare zorg en draagt bij aan maatschappelijke betrokkenheid.

Wat we doen:

Individuele begeleiding of gezinsbegeleiding: gericht op het ondersteunen bij de opvoeding of op het het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind/ de jongere / jongvolwassene.

Opvang: Logeren, dagopvang & naschoolse opvang: Opvang voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die (deels) afhankelijk zijn van ondersteuning bij de alledaagse handelingen.

Vrije tijd: Vanuit een beschermde omgeving doelgericht samen leren, spelen en ervaren. Sporten: Sporten met ondersteuning waarbij er wordt gestreefd naar maximale zelfredzaamheid.

Vakantiekampen en vakantie dagopvang. Groepsgerichte begeleiding tijdens de vakantie.

Stichting ROOZ biedt ambulante begeleiding en opvang in de regio's Centraal Gelderland, Foodvalley en Midden IJssel-Oost Veluwe.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Kinderopvang/gastouderbureau
buitenschoolse opvang

Orthopedagoog
basis-orthopedagoog
orthopedagoog-generalist

Pedagoog
pedagogen

Welke beperking?
mensen met autisme
mensen met een psychische beperking
mensen met een verstandelijke beperking
mensen met NAH

Contact

Stichting ROOZ

www: Stichting ROOZ
Stichting ROOZ op Twitter
Stichting ROOZ op LinkedIn

Bezoekadres
Horalaan 5-G3
6717LX Ede
(ROOZhuis)

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

0318 303638
06 31044025
info@stichtingrooz.nl
marco@stichtingrooz.nl

Openingstijden

maandag8.00-18.15
dinsdag8.00-18.15
woensdag8.00-18.15
donderdag8.00-18.15
vrijdag8.00-22.00
zaterdag8.00-22.00
zondag8.00-16.30

Contactpersonen

Marco Cattel
Functie: Bestuurder
Vier-Morgenweg 2-a
6721MS Bennekom
06 ‐ 31044025
0318 ‐ 303638
marco@stichtingrooz.nl
Jennifer van Huizen
Functie: Orthopedagoog
Horalaan 5-G3
6717LX Ede
0318 ‐ 303638
06 ‐ 52898080
jennifer@stichtingrooz.nl
Jurrien Burghoorn
Functie: Gedragswetenschapper- Teamcoach
06 ‐ 23020499
0318 ‐ 303638
jurrien@stichtingrooz.nl

Postadres
Vier-Morgenweg 2-a
6721MS Bennekom
(ROOZhuis)

KvK-nummer 54902894
Branchevereniging BVKZ
Brancheomschrijving Gehandicaptenzorg & Jeugdzorg
Agbcode 73-730621
Stichting ROOZ
Horalaan 5-G3
6717LX Ede

Laatste controle op 29 september 2020

Vergelijk hulpaanbod