ZorgPlus

(Contract met de gemeente)

Cliëntondersteuning

GGZ

ZorgPlus GGZ

ZorgPlus GGZ biedt specialistische ambulante begeleiding aan jeugd (15+), volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders. Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch).


Voorafgaand aan de start zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart.


ZorgPlus GGZ werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving.
Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. ZorgPlus werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Welke beperking?
jonggehandicapten
mensen met een psychische beperking

Contact

ZorgPlus - GGZ

www: ZorgPlus
088 1263700
088 1263701
info@zorgplus.com

Openingstijden

maandag08:30-17:00
dinsdag08:30-17:00
woensdag08:30-17:00
donderdag08:30-17:00
vrijdag08:30-17:00

Contactpersoon

ZorgPlus
Van Oldenbarneveltstraat 2-c
6662AT Elst Gld
088 ‐ 1263700
info@zorgplus.com

Postadres
Postbus 135
6660AC Elst Gld

KvK-nummer 09179993
Brancheomschrijving GGZ
Agbcode 73730746

Laatste controle op 23 november 2020

Vergelijk hulpaanbod