RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Centraal Bureau

Beschermd wonen

Centraal Bureau

Omschrijving:

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. We werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is. Dit doen we samen, op basis van wat de cliënt kan en wil.

Wij begeleiden mensen uit zeer diverse groepen:

 • jongeren vanaf 16 jaar
 • ouderen met een verzorgingsbehoefte
 • mensen vanuit het forensisch psychiatrisch circuit
 • mensen met een autistische stoornis (ASS)
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en Korsakov
 • asielzoekers met psychische problemen
 • dak- en thuislozen

Werken vanuit het hart

Ons werkgebied is onderverdeeld in 13 regio’s. Elke regio heeft in het hart de woningen van mensen die de meeste zorg nodig hebben. Alle andere woonvarianten liggen daaromheen, verspreid door de wijk. Het regiokantoor biedt werkruimte aan begeleiders en heeft faciliteiten voor 24-uurs bereikbaarheid. De inloopruimte is bedoeld voor ontmoeting en activering van cliënten uit de wijk.

Samenwerken

Om mensen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en iedereen thuis te laten zijn in de samenleving, werken we samen met ggz-behandelaren, gebiedsteams/wijkteams, mantelzorgers, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, vrijwillige maatjes, ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en indien nodig met verslavingszorg en justitie.

Meedoen in de maatschappij


RIBW AVV ondersteunt om mee te doen naar vermogen en een volwaardige plek in de samenleving te vinden. De cliënt heeft daarbij de regie. We gaan daarbij uit van hun kracht en kwaliteiten en activeren bij het zetten van nieuwe stappen in het herstel. Zo krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen, te groeien en mee te doen. Samen met lokale zorgpartners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en werkgevers ontwikkelen en organiseren we prikkelende en uitdagende activiteiten, die passen bij  ieders persoonlijkheid en ambities. Dit kunnen sportieve of creatieve activiteiten zijn in de wijk, maar ook welzijnsactiviteiten, geïndiceerde dagbesteding of (betaald) werk.

Welke diensten bieden wij?

 • Ambulante Begeleiding thuis
 • Beschermd Wonen met 24 uur per dag begeleiding
 • Housing First: eerst een huis, dan de zorg; voor langdurig dak- en thuislozen
 • Kortdurend verblijf
 • Beschermd en begeleid wonen voor jeugd vanaf 16 jaar
 • Zorgbemiddeling bij multiproblematiek
 • Nazorg voor uitgestroomde cliënten

Bij elke dienst bieden bij specialistische begeleiding op alle levensgebieden.

Kijkt u ook op onze website: www.ribwavv.nl

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Centraal Bureau - Centraal Bureau

www: RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Centraal Bureau

Bezoekadres
Velperweg 11
6824BC Arnhem
(Centraal bureau)

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

026 4424236
info@ribwavv.nl
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Centraal Bureau - Centraal Bureau
Velperweg 11
6824BC Arnhem

Laatste controle op 2 juli 2020

Vergelijk hulpaanbod