Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Stichting Onderdak

Verslavingszorginstelling

De Stichting OnderDak biedt ambulante (forensische) zorg, maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding en onderdak voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en/of beperkingen. Met name richt onze organisatie zich op de zorg en opvang van mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden of dit al zijn. Deze mensen zijn door diverse problemen zelf niet in staat hun leven op orde te krijgen.

Door bemoeizorg geven wij zorg op maat in situaties waar de reguliere zorgverlening stagneert. Bemoeizorg wordt ingezet bij zorgwekkende zorgmijders. Het is een vorm van zorg bedoeld voor mensen met ernstige en langdurige psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblemen die zelf niet om hulp kunnen of willen vragen. Deze personen hebben geen of gebrekkige huisvesting, leven in een isolement en vervuilen vaak. Door laagdrempelig contact te maken, er te zijn (figuurlijk maar zeker ook letterlijk) voor de cliënt, wordt geprobeerd aansluiting te vinden en hun vertrouwen te winnen. Uiteindelijk doel is dat de cliënt zorg accepteert die hij nodig heeft.

De stichting beschikt over eigen woonsystemen en is in staat op deze wijze een goedkoop en doeltreffend huisvestingsalternatief te bieden binnen de reguliere zorg. Zij biedt dit vanuit een eigen visie en geeft zorg op maat in situaties waar de reguliere zorgverlening in een impasse zit. Stichting OnderDak heeft de regie over de ingezette begeleiding en hulpverlening in de vaak zeer problematische situaties rond de cliënt. Voor iedere cliënt wordt een zorgplan opgesteld met korte en langere termijn doelen. Er wordt outreachend gewerkt in het belang van de cliënt en zijn omgeving, maar ook om adequaat te kunnen aansluiten bij de gestelde doelen.
Stichting Onderdak stelt als voorwaarde dat de cliënt onder een onafhankelijk bewindvoerder wordt geplaatst. De bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd en behartigd uitsluitend de financiële belangen van de cliënt.
Stichting OnderDak biedt voor haar cliënten 7 x 24 uur zorg en begeleiding.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Stichting Onderdak

www: Stichting Onderdak
026 3793737
info@stichtingonderdak.org
KvK-nummer 09177595
Agbcode 73-730791

Laatste controle op 4 februari 2020