Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Geïntegreerde Wijkzorg

Thuiszorginstelling

Geïntegreerde Wijkzorg

Geïntegreerde wijkzorg is een samenwerkingsmodel waarin wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden nauw samenwerken met een gespecialiseerde ergotherapeut en fysio-/oefentherapeut.
Dankzij geïntegreerde wijkzorg worden cliënten zelfredzamer, functioneren ze beter en kunnen problemen, zoals vallen, voorkomen worden. Hierdoor wonen zij langer en veiliger thuis. Daarnaast verlicht geïntegreerde wijkzorg de taken van de mantelzorger en thuiszorgmedewerker.
GWZ is een kennisinstituut en adviesbureau, opgezet door Janet Riezebos en Mieke Verberg. We bieden oplossingen op het gebied van geïntegreerde samenwerking in de wijk en ondersteunen organisaties die dit concept willen uitvoeren en implementeren.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Geïntegreerde Wijkzorg - Geïntegreerde Wijkzorg

www: Geïntegreerde Wijkzorg

Bezoekadres
Klein Vijverdal 50
6822MA Arnhem

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

06 13047843 (Mieke Verberg)
06 51157687 (Janet Riezebos)
info@geintegreerdewijkzorg.nl
Geïntegreerde Wijkzorg
Klein Vijverdal 50
6822MA Arnhem

Laatste controle op 18 juni 2020