Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Adremo Revalidatietechniek

Hulpmiddelenleverancier

Adremo Revalidatietechniek is gespecialiseerd in maatwerkrolstoelen, speciale rolstoelbesturingen en individuele (rolstoel)aanpassingen.
Onze doelgroepen zijn met name gebruikers met veel (spastische) spanning en/of bewegingsonrust waarbij grote krachten optreden.
Met onze hoofd-voetbediening kunnen gebruikers met ernstige spastische of dyskinetische motoriek leren rijden.
Ons flexibele zitsysteem, in combinatie met ons modulair zitsysteem of in combinatie met een zitorthese, biedt gebruikers een goede zithouding zonder starre fixatie doordat het systeem de lichaamsbewegingen opvangt en begeleidt.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Adremo Revalidatietechniek

www: Adremo Revalidatietechniek

Bezoekadres
Tolhûsleane 17
8401GA Gorredijk

Toegankelijk voor gehandicapten: onbekend

0513 465543
0513 461757
adremo@adremo.nl
Adremo Revalidatietechniek
Tolhûsleane 17
8401GA Gorredijk

Laatste controle op 24 april 2020