Harmonie

(Contract met de gemeente)

Pedagogische hulpverlening

Integratie - Participatie - Opvoeding - Counseling - Coaching - Relatie

Wie zijn we? Wat doen we?

Harmonie in Hulp en Zorg is een interculturele geestelijke gezondheidszorg (IGGZ) organisatie, voor ambulante hulpverlening aan asielzoekers, migranten en vluchtelingen in verschillende leeftijdscategorieën om de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van deze doelgroepen te bevorderen. 

De begeleiding van Harmonie in Hulp en Zorg richt zich op de ondersteuning van mensen met een kwetsbare positie in de samenleving. Hierbij valt te denken aan mensen met functiebeperkingen, en mensen die vast zitten in sociale isolement. Maar ook gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen, die ontstaan door achterstand in taal en moeilijkheden bij de integratie, in samenhang met psychische problematiek.

De multiculturele begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn professionele deskundigen die verschillende talen spreken zoals: Turks, Dari, Farsi, Koerdisch, Arabisch (Irakees, Syrisch en Marokkaans) en Somalisch.

Wij werken uit de kracht die diversiteit.

  • Wij ondersteunen cliënten in eigen taal en helpen bij het formuleren van hun hulpvragen in de Nederlandse taal. Onze kracht ligt bij het organiseren van integrale cultuur gebonden hulp, afgestemd op de complexe behoefte van onze cliënten.
  • Wij streven er naar om een rol te spelen in de zorg en mee te denken met project- en beleidsmakers bij gemeenten en zorgaanbieders, over het vernieuwen en ontwikkelen van een passend hulpverleningsaanbod voor onze doelgroep.

  • Wij zijn ervaringsdeskundigen die ook onze bijzondere levenservaring gebruiken om mensen zodanige te begeleiden en ondersteunen om (weer) sterk en daadkrachtig op te treden in de Nederlandse samenleving.

 

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Pedagoog
pedagogen

Contact

Harmonie

www: Harmonie
Harmonie op Facebook

Bezoekadres
Nieuweweg 36
3901BE Veenendaal
(Hoofd in kantoor Veenendaal)

Toelichting openingstijden:

In geval van crisissituatie, buiten de werktijden om zijn we bereikbaar via ons mobiele nummer +031(0)617123874


Toegankelijk voor gehandicapten: ja

Harmonie in Hulp is een gespecialiseerde Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg (IGGZ) voor ambulante hulpverlening aan vluchtelingen, migranten, asielzoekers en nieuwkomers. Multiculturele begeleiders van Harmonie in Hulp & Zorg zijn professionele deskundigen die verschillende talen spreken zoals: Turks, Farsi, Dari , Koerdisch, Somalisch, Arabisch (Syrisch en Irakees). Eritrees. Wij bieden Ambulante hulp, coaching en ondersteuning aan mensen met een kwetsbare positie in de samenleving bij hun thuis. Wij hebben WMO en Jeugdhulp contracten met verschillende gemeenten zoals: regio Foodvalley, centraal Gelderland, regio Amersfoort, Utrechsewest, Utrechtseoost, regio Rivierland, 18+ en Menziens-Coa Administratie (MCA).  Wij streven er naar om een rol te spellen in de zorg en mee te denken met project- en beleidmakers bij gemeenten en zorgaanbieders in het vernieuwen en ontwikkelen van een passend hulpverleningsaanbod voor onze doelgroep  Wij zijn ervaringsdeskundigen die ook onze bijzondere levenservaring gebruiken om mensen zodanige begeleiden en ondersteunen om (weer) sterk en daadkrachtig op te treden in de Nederlandse samenleving. Doelgroepen  Kinderen, jongeren  Volwassenen, gezinnen  Senioren  Werkzoekenden, werknemers  Uitkeringsgerechtigden We bieden hulp in alle leefgebieden aan in de vormen van: • Voorlichting, informatie en advies • Materiële En Immateriële Hulp; • Opvoeding -en gezinssysteem ondersteuning • Jeugd hulp • Individuele Begeleiding En Begeleiding In Groepsverband; • Kort- En Langdurige Hulpverlening; • Ouderenzorg En Thuiszorg; • Participatie En Begeleiding Naar en In Werk. Het hulpproces bij Harmonie in Hulp en Zorg zal beginnen met een kennismakingsgesprek. Tijdens een intakegesprek zullen wij samen met hulpvrager, ons verdiepen in hun hulpvraag. Nadat prioriteiten in de hulpvraag zijn gesteld, zullen wij in samenwerking met de cliënt in actie komen om de doelstellingen te bereiken. Wij zijn erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS).

0318 756918 (Kantoor)
06 17123874 (Werktelefoon)
0318 756919
info@harmonieinhulp.nl
f.osivand@harmonieinhulp.nl

Openingstijden

maandag9.00-17.00
dinsdag9.00-17.00
woensdag9.00-17.00
donderdag9.00-17.00
vrijdag9.00-17.00

Contactpersonen

Farangis Osivand
Afdeling: Harmonie in hulp en Zorg
Functie: Bedrijfsdirecteur
Galvanistraat 1
6716AE Ede gld
0031 ‐ 0318 (756918)
info@harmonieinhulp.nl
Vahideh Naser
Functie: Zorgmanager
Galvanistraat 1
6716AE Ede
0031 ‐ 0318 (756918)
info@harmonieinhulp.nl
KvK-nummer 536394050000
Vestigingsnummer 000023507799
Branchevereniging Registerplan
Agbcode 73736406
Harmonie
Nieuweweg 36
3901BE Veenendaal

Laatste controle op 31 augustus 2020

Vergelijk hulpaanbod