Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

De Hondsberg

Contract met de gemeente

Gehandicaptenzorgorganisatie

Als landelijke zorgverlener voor observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling is De Hondsberg er voor een kleine groep jeugdigen van 0 tot 18 jaar die zijn vastgelopen op verschillende ontwikkelgebieden en in verschillende situaties; thuis, op school, in een ambulant zorgtraject of bij een andere instelling. De Hondsberg biedt aan deze jeugdigen een breed spectrum aan specialistische- en expertzorg. Zorg die wordt geboden door een multidisciplinair team van hooggespecialiseerde en zeer ervaren deskundigen.

Doelgroep en hulpvraag

Jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van) lichte verstandelijke beperking, een (ernstig) beperkt sociaal aanpassingsvermogen en complexe gedrags- en psychiatrische problematiek. Er is sprake van stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden en bijkomende (combinaties van) problematieken die multifactorieel bepaald zijn. De problematiek bestaat altijd in meerdere levensdomeinen (gezin, buurt, school/dagbesteding/arbeid en vrije tijd), waardoor de mogelijkheid tot maatschappelijke participatie ernstig wordt belemmerd. Naast kind-eigen factoren spelen systeemfactoren in veel gevallen een rol bij het ontstaan en voortbestaan van de problematiek.

Het gaat om jeugdigen die (gezins)systemen en de omgeving ernstig overbelasten, langdurig een beroep doen op allerlei vormen van ondersteuning en verblijf, met minimaal rendement. Behandeling in een ambulante of semi-residentiële setting is door de ernst van de overbelasting – tijdelijk of structureel – niet haalbaar.

Passende beeldvorming en een passende aanpak zijn ondanks eerdere diagnostiek- en behandeltrajecten niet gevonden. Er is sprake van (ernstige) handelingsverlegenheid bij zowel het sociale netwerk als professionals rondom de jeugdige. Het is onduidelijk wat het duurzame perspectief is op wonen, dag invulling en vrije tijd. De benodigde (combinatie van) specialistische interventies om beeldvorming en perspectief helder te krijgen en om de handelingsverlegenheid op te heffen, zijn in de regio van herkomst niet beschikbaar.

 

Resultaat van het traject van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling

Het tijdelijke, zeer intensieve traject van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling is gericht op het creëren van de condities die nodig zijn voor de realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor de jeugdige binnen zijn (on)mogelijkheden. Het perspectief waarnaar wordt gestreefd is het behalen van optimale zelf- en samenredzaamheid in de context van het sociale netwerk, maatschappelijke participatie en optimale kwaliteit van leven.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Welke beperking?
jonggehandicapten
mensen met een verstandelijke beperking

Contact

De Hondsberg

www: De Hondsberg

Bezoekadres
Hondsberg 5
5062JT Oisterwijk

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

013 5232828
clientenbureauhb@koraal.nl
KvK-nummer 41066221
Branchevereniging VGN
Agbcode 66663101
De Hondsberg
Hondsberg 5
5062JT Oisterwijk

Laatste controle op 9 maart 2020