Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Zorg4you

Cliëntondersteuning

Amersfoort

KWALITEIT VAN ZORG

Sinds 2013 is IZB werkzaam binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en de ambulante zorg. Sinds 2012 heb ik mijn kwaliteit van zorg verbreed naar De Ouderenzorg. IZB is per 2017 overgegaan in zorg4you

Zorg4you heeft een brede kijk op de risicovolle processen in de omgeving van de cliënt en adviseert hierover vanuit haar eigen deskundigheid.Ik kies voor een integrale benaderingswijze richting de cliënt en niet voor een geïsoleerde benadering.

Zorg4you wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan versterking en verbetering van het zorgaanbod aan de cliënt en voor de instelling / woonvoorziening of bij de cliënt thuis.

Mijn werkplekken zijn met name: verzorging/verpleeghuizen, wooncentra en instellingen voor verstandelijk gehandicapten, dagbestedingslocaties, crisisunits en ambulant

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Welke beperking?
mensen met een verstandelijke beperking

Contact

Zorg4you - Amersfoort

www: Zorg4you

Bezoekadres
Egeïsche Zee 12
3825WX Amersfoort

Toegankelijk voor gehandicapten: onbekend

06 19188008
06 11362526
info@zorg-4you.nl

Postadres
Vrouwenpolder 1
3825LN Amersfoort

Zorg4you - Amersfoort
Egeïsche Zee 12
3825WX Amersfoort

Laatste controle op 25 maart 2020