IZB

Cliƫntondersteuning

Amersfoort

KWALITEIT VAN ZORG

Sinds 2013 is IZB werkzaam binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en de ambulante zorg.

IZB heeft een brede kijk op de risicovolle processen in de omgeving van de cliënt en adviseert hierover vanuit haar eigen deskundigheid.Ik kies voor een integrale benaderingswijze richting de cliënt en niet voor een geïsoleerde benadering.

IZB wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan versterking en verbetering van het zorgaanbod aan de cliënt en voor de instelling / woonvoorziening of bij de cliënt thuis.

Mijn werkplekken zijn met name: instellingen voor verstandelijk gehandicapten, dagbestedingslocaties, crisisunits en ambulant

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Welke beperking?
mensen met een verstandelijke beperking

Contact

IZB - Amersfoort

www: IZB

Bezoekadres
Macharenstraat 5
3826JR Amersfoort

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: onbekend

06 19188008
Info@zorgbegeleiding.nl

Postadres
Vrouwenpolder 1
3825LN Amersfoort

IZB - Amersfoort
Macharenstraat 5
3826JR Amersfoort

Laatste controle op 22 januari 2021

Vergelijk hulpaanbod