Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Logopedie praktijk Grunberg

Logopedist

Logopedie Grunberg

Wanneer logopedie?

Logopedie voor het behandelen van taal, spraak, stem en gehoorproblemen. Ook na een trauma of door andere oorzaak ontstaan van afasie wordt door de logopedist behandeld. Logopedie is voor iedereen. Van 0 tot 100 jaar zegt men ook wel. Bijvoorbeeld bij baby's slikproblemen, schizis; bij jonge kinderen (2-5) spraak/taalontwikkeling die niet of langzaam op gang komt; bij oudere kinderen taalachterstand (begrijpen van taal) of spraakproblemen (stotteren, slissen), concentratieproblemen; bij ouderen (dementie); een ieder kan stemklachten, spraakproblemen, gehoorproblemen of andere problemen hebben waarbij een logopedist nodig is. De behandeldoelen en behandelingen zijn afgestemd per persoon. Logopedie is maatwerk.

Alle behandelingen worden nu gegeven via Telelogopedie!

Voor het starten van het intake gesprek en behandeling krijgt u bij aanmelding via de mail of telefonisch een link waarmee de sessie kan starten via het internet.  

Waar richt mijn praktijk zich meer op?

Door de verschuiving in de aanmelding van ouderen naar meer kinderen van peuterspeelzalen of basisscholen zijn de recente cursussen die gevolgd zijn ook meer op het gebied van kinderen gericht.

Via het consultatiebureau kunnen kinderen door de jeugdarts doorverwezen worden naar de praktijk. Uw kind is dan gescreend door de logopedist van het JGZ. Het verslag hiervan neemt u mee naar het eerste consult.

Op peuterspeelzalen, in kleuterklassen en andere klassen kunnen ook leerkrachten opmerken dat er met de spraak of taal hulp nodig is van een logopedist. De kinderen kunnen dan eerst gescreend worden door de JGZ logopedist. Als dit niet mogelijk is kunnen zij ook op advies van juf of meester worden aangemeld bij de praktijk. U dient in alle gevallen een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen. 

  • 2017 registratie in preverbale logopedie register NVLF; de cursus baby's en jonge kinderen (0 tot en met 2 jr) met drink en slikproblemen. De logopedist is bevoegd om deze doelgroep te behandelen 
  • 2017 OMFT - problemen in het mondgebied (open beet, slechte slik etc.) Bij de behandelingen worden vaker myobraces ingezet. Deze kunnen bij de logopedist gekocht worden. De logopedist kan bij kinderen met afwijkend mondgedrag en ook na verwijzing van de orthodontist of tandarts deze doelgroep behandelen.
  • 2017 cursus COPD - het motorisch deel en adem wat een logopedist kan doen voor jongeren en ouderen met COPD

2017 cursus Hodson en Paden - therapie spraak bij kinderen

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Logopedie
OMFT
preverbale logopedie

Contact

Logopedie praktijk Grunberg - Logopedie Grunberg

www: Logopedie praktijk Grunberg

Bezoekadres
Koolhovenstraat 2
3772MT Barneveld
(op gevel vroeger Cooster nu Logres)

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

Behandelkamer is op de eerste verdieping te bereiken via de trap. Mensen die slecht ter been of gehandicapte mensen kunnen met de lift naar de eerste etage. Maatregel i.v.m. coronavirus: vanaf 23 maart worden alle behandelingen gegeven via Telelogopedie.

06 14952684
info@communicatiezorg.com

Openingstijden

maandag09:00-17:00
woensdag09:00-19:00
woensdag09:00-17:00
donderdag09:00-17:00
vrijdag09:00-17:00
KvK-nummer 39099492
Branchevereniging Nederlandse Vereninging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Branchecode 86.91.3
Brancheomschrijving praktijk voor psychotherapeuten
Agbcode 05000896
Logopedie praktijk Grunberg - Logopedie Grunberg
Koolhovenstraat 2
3772MT Barneveld

Laatste controle op 3 april 2020