Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Dementieketen Gelderse Vallei

Cliëntondersteuning

Als u te maken heeft met dementie kan advies en begeleiding zeer welkom zijn. Deze dementieketen is bedoeld voor mensen die zelf met de ziekte te maken krijgen, voor hun naasten en voor mensen die in hun beroep met dementie te maken hebben.

Dementie Gelderse Vallei geeft deskundig advies en praktische hulp:

bij ‘niet pluis’ gevoel;
bij het zoeken naar en coördineren van de juiste hulp;
voor situaties als dagindeling, omgang en communicatie;
om dementie een plek te geven;
om zoveel mogelijk regie over uw leven te behouden.
Via de website dementieketengeldersevallei.nl kan u zich aanmelden voor hulp en advies van een casemanager dementie.
Dementie Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van meerdere zorgorganisaties in Ede, Renkum en Wageningen.

Ons doel is 'het bieden van goed op elkaar afgestemde zorg en begeleiding aan mensen met dementie en hun familie.'

De keten strekt zich uit van welzijn en informele hulp in de thuissituatie tot en met goede specialistische diagnostiek, opvang en behandeling.

Dementie is een verwarrende ziekte. Wij vinden het belangrijk dat u de juiste informatie weet te vinden en de juiste ondersteuning krijgt. We werken daarbij nauw samen met Alzheimer Nederland afdeling Veluwevallei-Grebbe.

Het samenwerkingsverband houdt zich bezig met het:

Verspreiden van kennis over dementie, via bijvoorbeeld cursussen, informatie-avonden en scholingen;
Organiseren van onafhankelijke en toegankelijke persoonlijke begeleiding (casemanagement) bij dementie via centrale toegang;
Signaleren van knelpunten in het de dementiezorg (van informatievoorziening en signalering t/m intramurale zorg;
Verspreiden van kennis, organiseren van deskundigheidsbevordering;
Verbinden van diverse partijen om de samenwerking rondom dementie te bevorderen;
Ontwikkelen van nieuwe vormen van ondersteuning, zoals gespreksgroepen, vrijwillige maatjes, aanbod voor jonge mensen met dementie.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Dementieketen Gelderse Vallei

www: Dementieketen Gelderse Vallei

Bezoekadres
Postbus 677 
6710BR Ede

Toegankelijk voor gehandicapten: onbekend

088 6050500
Dementieketen Gelderse Vallei
Postbus 677 
6710BR Ede

Laatste controle op 11 maart 2020