Harteraad, project Naasten in Beeld

Mantelzorgorganisatie

Naasten in Beeld

Harteraad vindt het belangrijk dat naasten (h)erkenning krijgen. Maar ook praktische ondersteuning om zorgen en onzekerheden in het dagelijks leven met iemand die ziek is zoveel mogelijk weg te nemen. Wij zijn er voor alle naasten; partners, kinderen, ouders, broers/zussen of goede vrienden.

Het platform 'Naasten in Beeld' doet recht aan de wensen, behoeften en ervaringen van naasten, rekening houdend met alle aspecten in hun leven. De focus ligt op de naaste als mens, niet enkel als verzorger. 

Harteraad is het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij geven patiënten en naasten praktische, sociale en emotionele steun. En Harteraad komt op voor de belangen van 1,4 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Harteraad, project Naasten in Beeld

www: Harteraad, project Naasten in Beeld
Harteraad, project Naasten in Beeld op Facebook

Bezoekadres
Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496XD 's-Gravenhage

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

06 46270792 (Inge Schalkers)
088 1111600 (Vraag naar Inge Schalkers)
inge.schalkers@harteraad.nl

Contactpersoon

Inge Schalkers
Afdeling: Harteraad
Functie: beleidsadviseur
Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496XD 's-Gravenhage
06 ‐ 43728509
088 ‐ 1111600
inge.schalkers@harteraad.nl
Harteraad, project Naasten in Beeld
Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496XD 's-Gravenhage

Laatste controle op 5 januari 2021

Vergelijk hulpaanbod