Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Ouderraad onderwijs

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een overkoepelende stichting die fungeert als platform voor ouders van zorgkinderen (kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke handicap en/of ontwikkelingsstoornis en/of chronische ziekte).

Veel vragen binnen deze gezinnen beperken zich niet tot aandoening-specifieke thematiek. Aandoening-overstijgende thema’s waar deze ouders mee worstelen - én oplossingen voor hebben gevonden - hebben veelal betrekking op de gezinssituatie, relaties, financiën, ontspanning en onderwijs. Binnen Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders profiteren van elkaars ervaring en kan worden gesignaleerd waar vanuit deze doelgroep behoefte aan is.

Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders van zorgkinderen, aandoening-overstijgend, onder meer terecht voor:
- Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis
- Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden
- Onderlinge en wederzijdse ondersteuning
- Creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Soort oudervereniging
leer- en ontwikkelingsstoornissen
mensen met een beperking

Contact

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

www: Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders op Facebook
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders op Twitter

Bezoekadres
Randhoeve 221
3995GA Houten
(Bedrijfsverzamelgebouw)

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

info@schouders.nl

Postadres
Randhoeve 221
3995GA Houten

KvK-nummer KVK 67434185
Branchecode 94997
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders
Randhoeve 221
3995GA Houten

Laatste controle op 16 september 2020

Vergelijk hulpaanbod