Stichting Buurtgezinnen.nl

Vrijwilligersorganisatie

Het voorkomen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen uit huis geplaatst worden door een vorm van vrijwillige flexibele opvoed-ondersteuning te organiseren die krachtigegezinnen geven aan kwetsbare gezinnen in de buurt.

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot hart die graag wat willen doen voor een ander gezin.

Een belangrijk kenmerk van Buurtgezinnen.nl is vrijwilligheid. Het vraaggezin en steungezin, maken samen afspraken over de invulling van de ondersteuning. Dat kan uiteenlopen van af en toe logeren tot opvang van een kind op vaste dagen in de week. En van oppassen tot samen iets leuks doen met de kinderen. Maatwerk dus. Een ander kenmerk is continuïteit. De relatie tussen een vraaggezin en een steungezin is gebaseerd op onderling vertrouwen. Vertrouwen moet groeien. Het vraaggezin en het steungezin gaan in principe een langdurige relatie aan, zolang als zij dit zelf willen. De ondersteuning kan jaren duren. Soms is er hulp nodig tot de kinderen volwassen zijn. Dit bepalen de gezinnen zelf.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Vrijwilligersorganisatie
burenhulp

Contact

Stichting Buurtgezinnen.nl

www: Stichting Buurtgezinnen.nl
Stichting Buurtgezinnen.nl op Facebook
ingeborgh@buurtgezinnen.nl
KvK-nummer 61625078
Branchecode SBI-code: 88993
Brancheomschrijving SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk Het voorkomen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen uit huis geplaats worden door een vorm van vrijwillige flexibele opvoed-ondersteuning te organiseren die krachtige gezinnen geven aan kwetsbare gezinnen in de buurt.

Laatste controle op 13 november 2020

Vergelijk hulpaanbod