Speciaal voor jou

(Contract met de gemeente)

Gehandicaptenzorgorganisatie

Speciaal voor jou biedt begeleiding aan kinderen / jongeren (en hun ouders) en volwassenen met onder andere:
* een verstandelijke beperking
* Autisme
* ADHD
* Een lichamelijke beperking
* Niet aangeboren hersenletsel
Je kunt denken aan begeleiding bij (zelfstandig) wonen, het vinden van werk, vrijetijdsbesteding, contacten met anderen, plannen en organiseren, administratie.
Begeleiding wordt op maat afgestemd.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Welke beperking?
jonggehandicapten
mensen met autisme
mensen met een auditieve beperking
mensen met een beperking
mensen met een chronische ziekte
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een psychische beperking
mensen met een verstandelijke beperking
mensen met een visuele beperking
mensen met NAH

Contact

Speciaal voor jou

www: Speciaal voor jou
Speciaal voor jou op LinkedIn
06 47815315 (Marisca van der Hoeven)
marisca@speciaal-voorjou.nl
KvK-nummer 70237913
Branchevereniging BPSW; SKJ
Branchecode 88103; 88992
Brancheomschrijving ondersteuning en begeleiding van gehandicatpen, maatschappelijk werk
Agbcode 98102954

Laatste controle op 10 januari 2021

Vergelijk hulpaanbod